Tegnell: større innvandrerbefolkning førte til raskere koronaspredning i Stockholm

korona, virus, pandemic
Sverige hadde i praksis en nedstenging på lik linje med nabolandene – ikke på grunn av statlige tiltak, men fordi befolkningen endret vanene sine.
Foto: Pixaby
Sveriges statsepidemiolog Anders Tegnell mener smittespredningen i begynnelsen av koronapandemien i Stockholm ikke kan sammenlignes med andre nordiske land.
39Shares

– Pandemien tok av i Sverige på en annen måte enn i våre naboland. Vi hadde en enorm spredning i Stockholm i begynnelsen, som var mye mer lik den spredningen du så i London, Amsterdam og Brussel, som på mange måter ligner mer på Sverige enn våre naboland. Stockholm og disse andre byene har store befolkninger fra andre land, som er viktig, fordi spredningen er større og raskere blant disse befolkningene, sa Tegnell i et intervju med det britiske tidsskriftet New Statesman.

Ifølge det svenske statistikkbyrået SCB og norske SSB utgjør andelen av befolkningen som har utenlandsk bakgrunn etter svensk definisjon, altså født utenlands eller født innenlands med to innvandrerforeldre, om lag en tredel i både Stockholm og Oslo.

Tegnell sier også at Sverige i praksis hadde en nedstenging på lik linje med nabolandene – ikke på grunn av statlige tiltak, men fordi befolkningen endret vanene sine.

– Vi sluttet å reise i enda større grad enn nabolandene våre. Flyplassene hadde ingen avganger, togene kjørte med noen prosent fyllingsgrad, sier statsepidemiologen.

Han peker også på at Malmö hadde langt mindre smittespredning enn København på andre siden av Øresund. Samtidig innrømmer Tegnell feil, blant annet ved at den svenske eldreomsorgen var dårlig forberedt på pandemien.

– For en gangs skyld må vi være ydmyke. Det er fortsatt tidlig. Vi føler vi har kontroll, men det kan stadig forandre seg. Denne sykdommen fortsetter å overraske oss, sier han.