USA finner ikke foreldrene til 545 migrantbarn

Rundt 2.700 barn er tatt fra foreldrene etter å ha krysset grensa til USA.
Foto: Pixabay
Rettsoppnevnte advokater i USA har ikke klart å finne foreldrene til 545 av barna som ble skilt fra foreldrene sine på grensa til Mexico, viser rettsdokumenter.

NBC News og The New York Time s siterer onsdag fra rettsdokumenter i en sak som utfordrer myndighetenes praksis.

Trump-administrasjonen iverksatte i 2017 en omstridt praksis der flere tusen familier ble splittet etter ankomst i USA og foreldre deportert til Mexico og Mellom-Amerika.

Forsøket på å gjenforene dem har pågått i flere år. Nå er det klart at antallet foreldre som ennå ikke er funnet, er mye høyere enn tidligere kjent.

Rundt 2.700 barn er tatt fra foreldrene etter å ha krysset grensa til USA, opplyste myndighetene sommeren 2018 etter at en domstol beordret dem til å kartlegge omfanget.

En rettsoppnevnt «styringskomité», som består av et privat advokatfirma og en rekke organisasjoner, klarte å spore opp alle familiene og gi dem mulighet til gjenforening.

Etter en rettslig kjennelse i 2019 erkjente myndighetene at ytterligere 1.556 barn var skilt fra foreldrene – 200 av dem var under fem år.

Søket ble dermed gjenopptatt, men tiden som har gått, kombinert med koronapandemien, har gjort letingen vanskelig. Borgerrettsorganisasjonen ACLU, som deltar i letingen, antar at rundt to tredeler av foreldrene de leter etter, er tilbake i hjemlandene.