Halvparten av korona­pasientene er født utenlands

coronavirus, kina
Noen grupper innvandrere har få smittede. Men alt i alt er innvandrere klart overrepresentert blant både smittede og sykehusinnlagte.
Foto: Pixaby
Innvandrere har vært overrepresentert blant de smittede helt siden pandemien startet. Men de siste tre månedene har andelen økt.

Nesten halvparten, 272 av de 571 pasientene som er blitt innlagt med covid-19 siden juni, er utenlandsfødte, viser tall fra sykehusene som Folkehelseinstituttets (FHI) har samlet inn. Fram til juni var en av tre pasienter i Norge født i utlandet, skriver Aftenposten.

Nå har FHI satt i gang en større undersøkelse for å finne ut hva som er forklaringen.

– Det er viktig å forstå smittesituasjonen totalt sett, og hvorfor epidemien har rammet enkelte grupper ekstra hardt, sier avdelingsdirektør Line Vold i FHI.

FHI mener dette kan bidra til bedre og målrettede tiltak.

– Noen grupper innvandrere har få smittede. Men alt i alt er innvandrere klart overrepresentert blant både smittede og sykehusinnlagte, sier hun.

Selv om innvandrere er overrepresentert i antall smittede og pasienter, så gir det ikke utslag i dødstallene.

Blant de 277 personene med koronavirus som hadde dødd fram til 11. oktober, er bare 35 født i et annet land, det tilsvarer 12,6 prosent.