Regjeringen foreslår at barnefamilier skal få 3600 kroner mer i året i barnetrygd hvis barna er opptil 6 år.
Foto: Getty Images
Regjeringen foreslår å øke barnetrygden med 300 kroner i måneden. Stortinget ber Regjeringen øke minstepensjonen.

Regjeringen foreslår å øke barnetrygden med 300 kroner i måneden fra september 2021, skriver VG.

Det blir 3600 kroner ekstra i året for småbarnsfamilier. Økningen gjelder for barn fra 0-6 år.

Minstepensjonen

Stortinget ber regjeringen legge frem et forslag om å øke minstepensjonen, skriver Dagbladet. 

Det var Jonas Gahr Støre (AP) som tok initiativet til å be regjeringen om å gi mer til minstepensjonistene.

ORDLISTE

Legge frem et forslag: foreslå
Ta initiativ: her; Jonas Gahr Støre bad Stortinget om å be regjeringen om å gi mer til minstepensjonistene.