IMF tror på økt vekst i 2021, men advarer mot mer fattigdom

Grunnen til den økte optimismen er blant annet at vaksineringen er i gang i mange land, skriver IMF om prognosen.
Det internasjonale pengefondet hever prognosene for global økonomisk vekst i år, men advarer mot økte forskjeller og sier det vil bli millioner av nye fattige.

I en oppdatert prognose anslår IMF en vekst i verdensøkonomien på 5,5 prosent i år. Det er 0,3 prosentpoeng høyere enn pengefondets anslag i oktober. Det er også betydelig mer enn nedgangen i fjor, som anslås til 3,5 prosent. For 2022 anslår IMF at veksten blir på 4,2 prosent.

Grunnen til den økte optimismen er blant annet at vaksineringen er i gang i mange land, skriver IMF om prognosen. I tillegg økte støtten i land som USA og Japan på tampen av fjoråret. Samtidig ser det litt verre ut i den aller nærmeste fremtiden, ettersom smitteverntiltak og restriksjoner legger en demper på den økonomiske aktiviteten.

Fondet understreker også at det er stor usikkerhet knyttet til den fremtidige veksten. Tregere utrulling av vaksinen, mutasjoner av viruset og for tidlig avslutning av støttetiltak kan gi lavere vekst, mens flere tiltak og bedre effekt av vaksine og medisiner kan gi et ekstra løft.

Nærmere 90 millioner mennesker vil bli kastet ut i ekstrem fattigdom i 2020 og 2021, anslår fondet. Dermed snur trenden fra de foregående årene med nedgang i fattigdom på verdensbasis.

Kina var tilbake på samme nivå som før pandemien allerede i fjerde kvartal i fjor, USA er ventet å passere denne milepælen i år, i god tid før eurolandene. Generelt er det de mest utviklede økonomiene som er ventet å hente seg inn raskest. Det skyldes blant annet raskere tilgang til vaksiner og mer offentlig støtte.

For perioden 2020–2025 vil det samlede økonomiske tapet i verden være på svimlende 22 billioner dollar, sammenlignet med prognoser fra før pandemien. Summen tilsvarer 187.000 milliarder kroner med dagens kurs. Det er omtrent like mye som 130 norske statsbudsjetter eller snaut 17 oljefond.