Får hjelp til kvinnekamp

 
Foto: Claudio Castello
– Bare halvparten av kvinnene i Peru har en jobb med en ordentlig lønn, sier fagforeningskvinnen Angela Torres Flores.
0Shares

Flores er på besøk i Norge. Hun vil bli kjent med folk i LO og andre fagforeninger. Målet hennes er å lære av norsk likestillingskamp. Flores har vært generalsekretær i en av de store fagforeningene i landet.

– Jeg har vært med lenge. Jeg har jobbet mye med å utdanne kvinner. Det er viktig at kvinnene lærer å klare seg uten mennenes hjelp, forteller Flores.

Hun jobber nå som sekretær ved et privat universitet i Peru. Hun samarbeider fremdeles med den største fagforeningen i landet, SGTP.

Kulturen i Peru er som i resten av Latin-Amerika fortsatt mannsdominert.

Kulturen er mannsdominert
Hun har også samarbeidet med den spanske fagforeningen CC.OO (Comisiones Obreras). De har fått likestillingen opp som tema i Peru. Men det har ikke vært lett.

– Kulturen i Peru er veldig mannsdominert. Over halvparten av befolkningen er kvinner, men mye færre kvinner enn menn har jobb. Vi tenker fortsatt at kvinner skal passe barn og gamle, ikke at de skal jobbe. Og de kvinnene som jobber, blir ikke sett.

– Vi må reflektere
Nesten to tredjedeler av gifte peruanske kvinner har opplevd ikke-fysisk vold fra mannen. Tall fra FN viser også at landet ligger på 74. plass av 138 når det gjelder kjønnsulikheter.

– Tallene må vi selvsagt tenke på. Samtidig er det viktig å peke på at ting går den rette veien. Peruanske kvinner har det bedre nå enn før.

Få flere i ledende stillinger
– Hva ser du som mål for fremtiden for kvinnene i Peru?

– Vi må få flere kvinner til å jobbe og delta i politikken. Minst 30 prosent av dem som jobber, må være kvinner. Og flere kvinner må bli sjefer. Fagforeningene har i de siste tiårene inkludert flere kvinner, men det er fortsatt for få som får jobb som sjef, mener Flores.

Å få politikerne til å jobbe hardere for at lovene for likestilling blir fulgt er også viktig.

– Vi har stor tro på at president Ollanta Humala vil styrke lovene vi har mot diskriminering i Peru.

Hun mener dette handler om politikernes, men også folkets vilje.

– Hvis våre mannlige kolleger i fagforeningene virkeligstøtter vår kamp, vil også politikerne se at vi står samlet. Vi må stå sammen for oppnå større sosial rettferdighet i landet, også mellom mann og kvinne, sier hun.

Fakta:

Angela Torres Flores er tidligere generalsekretær i FENTUP, en stor peruansk fagforening. Nå er hun i Norge for å lære mer om likestilling.

En ny rapport fra Committee on the Elimination of Discrimination against Women (CEDAW) viser at nesten to tredjedeler av gifte peruanske kvinner har opplevd ikke-fysisk partnervold.