Rekordhøy studentinnvandring

Norge er stadig mer populær som reisemål for studenter utenfra.
Foto: Wikipedia Commons
Utenlandske studenter strømmer til norske universiteter og høgskoler. I løpet av fem år har tallet blitt femdoblet, i følge Statistisk Sentralbyrå (SSB).
0Shares

SSB skriver at i løpet av perioden fra årtusenskiftet og fram til i dag har studentmobiliteten i verden blitt doblet, og internasjonale studenter utgjør i overkant av 2 millioner. USA, Storbritannia, Tyskland, Frankrike og Australia er de mest populære destinasjonslandene, men studentmigrasjonen til Norge har også steget betydelig i løpet av de siste årene

Antallet utenlandsstudenter som søker seg til norske universiteter og høgskoler har blitt femdoblet på fem år. Majoriteten av studentene kommer fra Kina og Tyskland, og tall for 2000-2010/11 viser at naturvitenskapelige fag er de mest populære. Etter ti år var en av fem utenlandske studenter fremdeles bosatt i Norge og yrkesdeltakelsen blant dem som blir er høy. Mange av de som blir får seg jobb innenfor yrker med høye kvalifikasjonskrav.