– Statoil må styrke sikkerhetsarbeidet

 
Foto: Kjetil Alsvik/Statoil
En ny granskingsrapport etter In Amenas-angrepet kommer med 19 punkter der selskapet får råd om å styrke sikkerhetsarbeidet.
0Shares

Anbefalingene om sikkerhetstiltak rettes mot In Amenas (bildet) og andre anlegg i Algerie, organisasjon og ressurser, risikostyringssystemer, kriseberedskap/håndtering og samarbeid/nettverk.

Konkrete anbefalinger holdes hemmelig av sikkerhetsmessige hensyn, opplyste granskningsleder Torgeir Hagen da rapporten ble lagt fram torsdag.

Fokus på bedre risikoanalyser
I sikkerhetsprogrammet inngår tiltak for å styrke ledelse, kompetanse og kapasitet innen risikoanalyse, sikkerhetsvurdering og sikringsarbeid. Styringssystemer og arbeidsprosesser innen sikkerhet og sikring skal forbedres.

Rapporten peker også på tettere integrering av arbeidet med fysisk, personell- og IT-sikkerhet. Samtidig legges det også opp til mer trening og økt standardisering innen beredskap.