Homofil imam tror på nytolkning av Koranen

Foto: Arkiv
Daayiee Abdullah er den eneste åpent homofile imamen på det amerikanske kontinent. – Det har aldri funnes én monolittisk, isolert fremstilling av islam, sier han til Al-Jazeera. 

– Det er ikke noe nytt. Det er akkurat som tidligere reformer og nyskapninger innen islam. Hvert 100.-150. år har vi hatt disse diskusjonene og det har vært folk som motsetter seg status quo i disse spørsmålene. Så dette er ikke noe jeg bare finner på som moderne islamsk lærd, men som har vært der siden starten, sier han til Aljazeera. 

Men mange imamer i USA er uenige med Abdullah. 

– Alle som har lyster som er uakseptable må kontrollere seg, sier Muzammil Siddiqi, imam ved California’s Islamic Society i Orange County. – Hvis noen har en lyst som går ut på å drive hor, drikke alkohol eller spise svinekjøtt, ville jeg si det samme: kontroller dere. 

Kjernen i konflikten er tolkningen av islam. 

– De fleste muslimske lærde du snakker med vil fortelle deg at homoseksuelle handlinger er en synd i islam og at det ikke finnes noen måte å unngå det på, sier Dr. Hussein Rashid, professor i religion ved Hofstra University og bidragsyter i en rapport om homofili i amerikanske muslimske menigheter, det såkalte Muslim LGBT Inclusion Project. – Jeg tror at det vi ser nå ikke bare i USA, men egentlig over hele kloden, er et spørsmål om å gå til kildene og lese dem, legger han til. – Men tradisjonen er og har vært at homofili er syndig. 

De mange forskerne som bidro til prosjektet la vekt på at det ikke finnes én enerådende tolkning av homofili i islam. Ved å undersøke ulike historiske tilnærminger i ulike muslimske kulturer har rapporten utfordret forestillingen om at homofile (LHBT, eng. LGBT) ikke er akseptert i islam. 

– Jeg tror Daayiee prøver å si: “Ja, jeg kan være homofil og muslim, og jeg kan ta meg av folk som også er homofile og muslimer”. Og at dette er en del av deres identitet som mennesker og at islam lærer oss å omfavne alle sider ved deres menneskelighet, sier han. 

Utrop har også tidligere skrevet om Daayiee Abdullah i forbindelse med hans norgesbesøk. Les her og her

Les hele saken på Al-Jazeera (på engelsk)!