Libysk kystvakt åpnet ild mot båtflyktninger

Kystvakt fra Libya forsøkte å skye en mindre trebåt. Nå skal hendelsen granskes av Italias regjering.
30. juni filmet et overvåkingsfly fra Sea-Watch International et kystvaktskip som åpner ild mot en mindre båt, med 45 båtflyktninger ombord.
242Shares

Italienske myndigheter skal nå etterforske hendelsen, skriver Transit Magasin.

Saken omtaltes først i The Guardian.

Sea-Watch International sier til Times of Malta  at mannskapet på kystvaktskipet Ras Jadir 648, i tillegg til å avfyre skudd, også forsøkte å fange trebåten med et tau.

Trebåten og Ras Jadir oppholdt seg på dette tidspunktet innafor Maltas søk- og redningssone. Det vil si at det er maltesiske myndigheter, som etter internasjonale avtaler, har ansvar for å redde skip og mennesker i nød i dette området.

Sendes tilbake

Libyas kystvakt, inkludert kystvaktskipet Ras Jadir 648 på videoen ovenfor, har som oppgave å stanse flyktninger fra å reise over Middelhavet, eller plukke opp flyktninger fra båtene som setter ut fra kysten, for så å returnerer dem til leire på fastlandet. Anslagsvis 3.400 sitter i slike leire i Libya, sier FNs høykommissær for flyktninger (UNHCR).

– Libya kan ikke på noen måte betraktes som en trygg havn. Stater har folkerettslige forpliktelser til å hjelpe mennesker i nød og føre dem til sikkerhet. Å unngå moralske og juridiske forpliktelser i henhold til folkeretten bør ikke og kan ikke være en stats praksis», sa IOMs talsperson Safa Msehli til InfoMigrants i juni.

Norge bidrar til kystvakt

EU finansierer og samarbeider med libysk kystvakt, for å hindre mennesker å sette ut med båt fra Libya til Europa. Ordningen som Norge har vært med på å finansiere kalles EUs flergiverfond for stabilitet og tiltak mot irregulær migrasjon i Afrika (EUTF).

Norge har bidratt med over 25 millioner euro, ca 250 millioner kroner, gjennom EUTF siden 2015.

– Vi må se hele situasjonen her. Norske myndigheter har vært med på å støtte libysk kystvakt, med kapasitetsbygging, gjennom EUTF-ordningen. De har støttet økonomisk – og politisk – et system som har som formål å bidra til å etablere Libyas egen søk- og redningstjeneste, sier Trygve Thorson, humanitærrådgiver i Leger Uten Grenser, til Transit Magasin.