Norgesbesøk avlyst

Asma Jahangir har viet livet sitt til å jobbe for rettighetene til religiøse minoriteter, kvinner og barn i Pakistan. Hun har også vært er en sterk kritiker av Pakistans diskriminerende blasfemilover og av tvangskonvertering.
Foto: Wikimedia Commons
Den alvorlige situasjonen i Pakistan gjør at menneskerettighetsforkjemper Asma Jahangir likevel ikke kommer til Oslo i dag som planlagt.

Asma Jahangir skulle i dag motta Stefanusprisen, som deles ut av Stefanusalliansen.  Prisen tildeles en person som har gjort seg særlig bemerket i kampen for trosfrihet og menneskerettigheter.

Grunnet eskalerende intern uro i Pakistan har Jahangir besluttet likevel ikke å komme til Norge i dag. 

Prisvinneren avgjøres ifølge informasjon på Stefanusalliansens hjemmeside av en komité nedsatt av Stefanusalliansen. For perioden 2014-2016 består komiteen av seks personer:

  • Tre medlemmer uten formell tilknytning til organisasjonen: Odd Einar Dørum, Line Henriette Holten Hjemdal og Knut Vollebæk.
  • Én representant for styret: Gard Lindseth.
  • To representanter fra staben (ikke stemmeberettiget): Gisle Skeie og Kristin Storaker.

Komiteens begrunnelse for å tildele Jahangir Stefanusprisen var blant annet:

– Jahangir har jobbet for menneskerettigheter og trosfrihet i over 40 år.

– Hun er en av få som tør å stå opp mot de beryktede blasfemilovene og Hudood-forordningene i Pakistan.