Stortingspolitikere overrasket over konsulentbruk i Somalia

En stor del av innvandrere som bor i Oslo er skattebetalere, og er også med på "å sponse innvandringen", som det heter i et utspill fra Oslo-Frp (illustrasjonsbilde).
Foto: Flickr
Flere på Stortinget reagerer på bruken av private konsulenter i bistanden etter lørdagens avsløring fra Aftenposten om at private konsulenter fikk like mye i honorar som Norge ga til Somalia. 
0Shares

I artikkelen skrev Aftenposten at somaliske statsansatte ble lønnet med 3438 kroner i måneden i snitt, fikk de norske konsulentene som overvåket lønnsutbetalingene opptil 2000 kroner i timen. 

Tilsammen har de somaliske statsansatte har fått 38,9 millioner kroner, mens konsulentene har fått 38,3 millioner fra den norske staten.

– For å redusere faren for korrupsjon og sikre at pengene blir brukt slik de skal, er det bygget opp omfattende kontroll- og revisjonsrutiner, skriver kommunikasjonsrådgiver Eskil Grendahl Sivertsen i en e-post til Aftenposten.

Oppbygger “bistandsindustri”
Stortingsrepresentant Christian Tybring-Gjedde (Frp) sier at eksempelet med utbetalingene av lønninger i Somalia er akkurat det Fremskrittspartiet har advart mot.

 
Foto : Fremskrittspartiet

– Igjen viser dette at det er bygget opp en bistandsindustri som lever godt av dette. Vi snakker om tusenvis av arbeidsplasser. Det betyr at mye av hjelpen blir borte på veien,  og  fører til at bistandsbudsjettene blåses opp, sier Tybring-Gjedde til Aftenposten.

Viktig å se på konsulentbruken
Summene som fremkommer i Aftenpostens reportasje overrasker også Aps medlem av Stortingets utenrikskomité, Marit Nybakk.

Ap-politikeren viser til at det er mye korrupsjon i Somalia, og at det å bygge opp landets administrasjon er en prioritering.

– Jeg er enig med Utenriksdepartementet om at det er viktig å hindre korrupsjon. Spørsmålet er om dette er den beste og mest økonomiske måten en kan gjøre dette på, legger hun til.

BAKGRUNN

Norge lovet i fjor å betale lønnen til somaliske statsansatte, gjennom et bistandsprosjekt ved navn Special Financing Facility, lansert under daværende bistandsminister Heikki Holmås. 30 millioner dollar, (rundt 180 millioner kroner) ble bevilget til formålet, men hittil har konsulenter fått nesten like mye penger som somalierne.

Hver eneste statsansatt må personlig møte opp for å få utbetalt sin lønn en gang pr. måned. Utbetalingen skjer kun til statsansatte som er registrert i Sentralbankens database og hvor vedkommende kan fremlegge et ID-kort med biometriske data som bekrefter personens identitet.

Somalia har fått dekket lønnsutgifter for august, september, oktober og november 2013. Så stoppet det opp. Problemene forklares med korrupsjonsmistanker knyttet til den somaliske sentralbanken, som i fjor førte til at to sentralbanksjefer sluttet i rask rekkefølge. Utbetalingen for januar 2014 er i ferd med å gå gjennom, opplyser UD.

(Kilde: Aftenposten)