Ayatollah ville skille stat og religion – ble fengslet og torturert

– Myndighetene i Iran har gjort sitt ytterste for å vanhellige all tiltro til Den allmektige, skrev Ayatollah Boroujerdi i et brev. Han sitter fengslet i Iran.
Den iranske ayatollahen Hossein Kazemeini Boroujerdi har tatt til orde for å skille stat og religion, gi mer frihet til religiøse minoriteter og å kaste det sittende regimet. Han har sittet fengslet siden 2006 og flere frykter at han kan være dødende på grunn av dårlig behandling. 

Ayatollah Boroujerdi kritiserte for første gang åpent myndighetene i Iran i 1994. Han er en tilhenger av en retning innen sjia-islam som går inn for at stat og religion skal skilles. Verdslig makt er ikke et mål for muslimer, ifølge denne islamforståelsen. 

Ayatollahen kommer fra en tradisjonsrik familie av lærde og har mange tilhengere i Iran. I 2006 var konflikten med myndighetene imidlertid blitt så tilspisset at tilhengerne hans ikke lenger klarte å beskytte ham. Han ble arrestert, torturert og etter hvert dømt til døden for å “ha gått til krig mot Gud” (moharebeh). Dommen ble senere justert ned til 11 års fengsel. Også flere av tilhengerne hans ble arrestert og dømt.

Ifølge tilhengere som ennå ikke er arrestert av myndighetene og rapporterer fra landet, har han blitt utsatt en lang rekke overgrep mens han har sittet fengslet. Han blitt henvist til celler uten oppvarming vinterstid, blitt nektet å ringe familiemedlemmer, angrepet av medfanger og nektet skikkelig medisinsk hjelp. Helsen hans skal nå være svært dårlig etter at han har gått til sultestreik flere ganger, og livet står i fare dersom han ikke får forsvarlig tilsyn, mener støttespillerne hans. Han lider blant annet av Parkinsons, diabetes og høyt blodtrykk. 

Ayatollahen mener dagens iranske regime med sin strenge, offentlige håndheving av religiøs moral, har undergravd religionen.

Amnesty International har også uttrykt sterk bekymring for ayatollahens helse og rapporterer også at han har blitt torturert. 

– Teokratene fører folk vekk fra Gud
Ayatollahen mener dagens iranske regime med sin strenge, offentlige håndheving av religiøs moral, har undergravd religionen. Mange millioner har vendt Gud ryggen på grunn av deres politikk, mener han. I et brev fra 2013 skriver ayatollahen: 

– De [myndighetene i Iran] har gjort sitt ytterste for å vanhellige all tiltro til Den allmektige og har umuliggjort all vilje til uavhengig søken etter innsikt og sjelegransking.

I annet brev, sendt til paven i 2012, skriver han:

– Som en reaksjon på den falske og brutale religionen som påføres oss av regimet har folket i økende grad mistet sin tro og vendt seg mot ikke-tro og materialisme. […] Ved effektivt å kneble de virkelig hengivne troende forsøker de bedragerske og korrupte herskerne her å knuse sann gudstro […]. 

I det samme brevet skriver Boroujerdi at det internasjonale samfunn må ta opp kampen mot Irans undertrykking av religiøse minoriteter. Sunnier, kristne, zoroastere, bahaier, jøder, sjiaer og sufier som tror på og tolker islam noe annerledes, er utsatt for press og trakassering, fremholder han.

– Dette handlier ikke om meg, det handler om trosfrihet. Vi håper at det internasjonale samfunnet vil støtte iranernes rett til å følge sin tradisjonelle tro. Vi ber for den dagen da FNs sikkerhetsråd skal vedta en resolusjon til støtte for religionsfrihet i Iran, uttalte han i 2006. 

Han har også i et brev til Vladimir Putin kritisert Russland i sterke ordelag for landets støtte til Iran. 

– Stille henrettelse
Saken til Boroujerdi har fått internasjonal oppmerksomhet, og den nykonservative tenketanken Gatestone Inistute gikk på grunn av ayatollahens sterkt reduserte helse i februar så langt som å hevde at Boroujerdi nå “henrettes i det stille”. 

– Disse stille henrettelsene er nå en vanlig måte å ta livet av politiske fanger i Iran, da regime forsøker å skjule sine groteske menneskerettighetes brudd og den økende bruken av henrettelser av dets motstandere, skrev tenketanken på sine hjemmesider.