Sier nei til egne sykehjem for innvandrere

Gutteomskjæring handler om religiøs frihet for jøder og muslimer, og må reguleres fremfor forbys, er standpunktet fra SVs Akhtar Chaudry.
Foto: Privat
– Linda Alzagharis idé sammenlignes med å skulle lage egne sykehjem for nordlendinger, sier Akhtar Chaudry. Tilpasset tilbud for personer med minoritetsbakgrunn ønsker han imidlertid velkommen. 

Linda Alzaghari, leder i den minoritetspolitiske tenketanken Minotenk, tok i torsdsgens Vårt Land til orde for egne sykehjem for eldre innvandrere. Hun mener dette kan være løsningen på mange av utfordringene eldreomsorgen snart står overfor. Argumentet hennes er at flere da vil kunne få den tilpassede omsorgen de trenger og ønsker.

Tidligere stortingsrepresentant for SV, Akhtar Chaudhry (bildet), mener det er hevet over enhver tvil at det trengs nye løsninger for å møte behovene til nye grupper eldre.

– Vi må ta debatten om hvordan det best kan gjøres. Jeg er ikke overbevist om at egne sykehjem er riktig vei å gå, sier Chaudhry.

– Vi kan ikke lage sykehjem for “innvandrere”, “de innfødte” og “nordlendingene”. Vi må kunne bo under samme tak, men ha tilpasset omsorg og aktivitetstilbud, forsetter han.

Uheldig
Reidun Ingebretsen, forsker ved Norsk institutt for forskning om oppvekst, velferd og aldring (NOVA) tror ikke det er en god ide å samle innvandere for seg selv. Hun tar i stedet til orde for å bygge opp god kompetanse blant ansatte og styrke enkelte enheter på sykehjemmene.

– Vi har innvandrere fra over 200 land i Norge, og mange av dem opplever at de har mer til felles med nordmenn enn med andre innvandrergrupper. Det finnes motsetninger mellom og innad i ulike grupper. Det er mange nyanser, sier hun til Vårt Land.