Nytt deporteringslovforslag lagt frem av danske politikere

Folketingsrepresentant Inger Støjberg har sammen med DF-politiker lagt frem et forslag som gjør det lettere å utvise innvandrere fra Danmark.
Foto: Henrik Bjerregrav
Forrige uke la to danske politikere frem forslag en ny deporteringslov, som tar sikte på å ta oppholdstillatelsen fra tusenvis av innvandrere.

Inger Støjberg, uavhengig representant i det danske Folketinget, har gått sammen med Dansk Folkeparti (DF) om et nytt lovforslag, som vil innebære en svært omfattende deportasjonsplan for tusenvis av innvandrere.

Støjberg, som for tiden er partiløs ettersom det pågår en riksrettssak mot henne, har lagt frem forslaget sammen med DF-politikeren Kristian Thulesen Dahl.

Ifølge Jyllands-Posten vil forslaget føre til at 70 prosent av en bestemt gruppe innvandrere utvises innen 2030.

Støjbergs Facebook-side hevder at lovforslaget utpeker spesielt folk som har vært arbeidsledige lenge, eller begått kriminalitet:

Uintegrerte innvandrere må sendes ut av Danmark! Derfor foreslår Dansk Folkeparti og jeg å sette et bindende reduksjonsmål på 70 % innen 2030 for følgende grupper:

De som er dømt for kriminalitet med fengselsstraff på over 3 måneder.

De som ikke har vært i ordinært arbeid i 7 av de siste 10 årene.

De som har levd av kontanthjelp i mer enn 12 sammenhengende måneder.