New York erklærer rasisme som folkehelseproblem

Styreleder i New Yorks helseråd, David A. Chokshi, hevder at rasisme må konfronteres som et helseproblem.
Helserådet i millionbyen har erklært rasisme som en folkehelsekrise og utstedt retningslinjer for mer rasemessig likestilling.
262Shares

For å gjenoppbygge et sunnere New York City, må vi konfrontere rasisme som en folkehelsekriseproblem, sier styreleder David A. Chokshi til NBC News.

Styrelederen hevder covid-19-pandemien forsterket ulikhetene i byen.

Helseforskjeller langs etniske linjer har ikke vært unngåelieg, og resolusjonen som styret vedtok, er ment å anerkjenne denne krisen og kreve handling, sier Chokshi.

Helserådet i New York anbefaler sykehus og andre helseinstitusjoner å gå gjennom hvordan politikk har bidratt til etniske helseforskjeller, komme med forslag til byens kommisjon for etnisk likestilling og tolke helsedata gjennom et antirasistisk perspektiv.

Andre byer i USA har erkjent en sammenheng mellom rasisme og folkehelse. The American Public Health Association rapporterte at fra 2019 til oktober 2020 erklærte rundt 70 byer, tre dusin fylker og tre stater rasisme som en folkehelsekrise.