Forskning viser mangel på forskning om innvandrere

0Shares

Det er Integrationsministeriet som står bak den store undersøkelsen av integrasjonsforskningen i Danmark fra 1980 til 2002.

Undersøkelsens overordnede konklusjon er at det mangler forskningsbasert kunnskap om innvandrerne, deres kultur og religion på alle områder i samfunnet.

Rapporten fastslår at en stor del av innvandrerne er dårlig integrert i det danske samfunnet, f.eks. på arbeidsmarkedet og i utdannelsessystemet.

“Den manglende kunnskapen er i seg selv er en av årsakene til at mange innvandrere i Danmark er dårlig integrert,” forklarer Hans Hummelgaard, forskningssjef hos Amternes og Kommunernes Forskningsinstitut som står bak forskningen.

Han forteller videre at Danmark er et av de landene i Europa som er mest skeptisk overfor innvandrere og andre religioner.

“Det kan også være at den manglende viten om innvandrerne også har påvirket den generelle holdningen blant befolkningen i forhold til innvandrere, og det så fører til diskriminering,” sier Hans Hummelgaard.

Hans Hummelgaard forteller at i arbeidet med rapporten fant forskerne blant annet frem til at også 2. generasjons innvandrere har dårlige leseferdigheter, og det plasserer Danmark på en 29. plass ut av 32 land.

De dårlige leseferdighetene påvirker de unge innvandreres mulighet til å få en videreutdannelse. Og nettopp utdannelse er en viktig faktor for å øke integrasjonen, påpeker Hans Hummelgaard.