Bistand gir resultater

 
Foto: Marit Hverven
Norads resultatrapport for 2014 presenterer tjuefem eksempler på hva norsk bistand til demokrati og menneskerettigheter har ført til. 
0Shares

Resultatrapporten 2014, som legges fram under dagens Norad-konferanse, viser at Norge har bidratt til å beskytte minoriteter, støtte til frie medier og avholde valg, i en verden der menneskerettigheter og demokrati er under press, melder nyhetsbyrået Meltwater Press.

– Vi ser dette som et skritt i riktig retning. Arbeidet for menneskerettigheter og demokrati krever stadig innsats for å unngå tilbakeslag. Bistand til demokratisering og menneskerettigheter krever også at vi har vilje til å ta, og evne til å håndtere risiko, sier Villa Kulild, direktør i Norad.

 
Foto : norad.no

Færre fattige
Størst har fremgangen vært for økonomiske og sosiale rettigheter, ifølge rapporten. Andelen fattige går ned, folk lever lenger og flere barn får utdanning.

Når det gjelder sivile og politiske rettigheter er bildet mer sammensatt.

– Særlig ytringsfrihet og kvinners rettigheter får mange steder trangere kår. Norsk bistand bidrar til å sikre rettighetene til sårbare grupper, fremme åpenhet, styrke rettstaten og gjennomføre demokratiske valg. Flere av eksemplene viser at mange har fått det bedre på grunn av norsk bistand, og at institusjoner som fremmer demokrati og respekt for menneskerettigheter har blitt bedre i stand til å gjennomføre sine oppgaver.

Linken til illustrasjonsbildet

Les og last ned rapporten her: www.norad.no/resultatrapport2014