– Minoritetene må lære mer om barnevernet

En konsekvens av byrådets kutt-politikk, sier Aps Nasir Ahmed om innstramningene i Alna-bydel som kan gå utover flere av de åpne tilbudene.
Foto: Privat
Oslo Ap har vedtatt at partiet vil jobbe for å styrke kunnskap blant minoritetsbefolkningen om barnevernets rolle i samfunnet. – Mange er usikre på hvordan barnevernet jobber, sier Nasir Ahmed (Ap) til Utrop.

Nasir Ahmed forteller til Utrop at det har kommet mange historier om at en del minoriteter vet for lite om hvordan barnevernet jobber. Det kan føre til mistillit og misforståelser.

– Det er viktig å understreke at barnevernets oppgave er å sikre barnets beste. Det er derfor barnevernet finnes. Hvis du tror at barnevernet er ute etter deg, eller at de ansatte ikke forstår din kultur og din måte å oppdra barn på, blir det vanskelig å bygge tillit.

– Man kan selv søke hjelp
Nasir mener det ofte vil være en god løsning å gå til barnevernet dersom man som foreldre opplever at man trenger råd eller veiledning i barneoppdragelsen.

– Er man tidlig ute med å ta tak i utfordringer, er det ofte lettere å løse dem. Men med den situasjonen vi har i dag med manglende tillit, kommer en del i kontakt med barnevernet først når problemene har fått utvikle seg over lang tid, eller de tar ikke kontakt i det hele tatt. Det vil vi gjøre noe med, sier Ahmed.

– Hvorfor var det nødvendig med et nytt vedtak i partiprogrammet?

– Vedtaket vi nå har fattet, gjelder neste kommuneperiode, altså 2015-2019. Det er viktig å løfte denne problemstillingen slik at vi får jobbet systematisk med dette de neste årene.

– Det finnes tiltak som virker
– Tillit er et pent ord, men hva mener Ap er virksomme tiltak for å skape mer tillit mellom minoritetene og barnevernet?

– Vedtaket er nettopp fattet, og det nye programmet er ennå ikke offentliggjort. Det finnes imidlertid eksempler på gode tiltak. Organisasjonen Norsk Innvandrerforum har hatt flere vellykkete folkemøter i Groruddalen der minoriteter har fått anledning til å lufte sine synspunkter, men ikke minst også å lære mer om barnevernets arbeid. Dette er én type tiltak blant mange som sannsynligvis vil gi god effekt. Vi må også se på hvordan vi kan styrke barnevernets flerkulturelle komptanse enda mer. Her vet jeg at det allerede nå finnes etterutdanninger og intern skolering i barnevernet, men det kan nok gjøres enda mer enn i dag, sier Ahmed.

Ahmed mener det er verdt å se på flere typer tiltak som bidrar til å bygge forståelse.

– Forståelsen må være gjensidig. Både barnevernet og minoritetsbefolkningen har en vei å gå, sier han.