Rapport om CIA-tortur: – Brutal og meningsløs

Demonstranter protesterer mot USAs metoder i "krigen mot terror"
Foto: takomabibelot/Flickr
Rapporten er et 524-siders sammendrag av et dokument som fortsatt holdes hemmelig. Det opprinnelige dokumentet er basert på grundige undersøkelser og er på mer enn 6000 sider.
0Shares

Ti måneder med intense forhandlinger mellom senatorer og Det hvite hus for å beskytte nasjonale interesser og nasjonal sikkerhet har endelig ført fram til den offentliggjorte rapporten

Etter fem år med undersøkelser rapporterte Senatets etterretningskomite om sine funn om CIAs bruk av tortur for å få tilståelser fra personer mistenkt for terrorisme.

Ifølge rapporten, som var autorisert av tidligere president George W. Bush, var de mest brukte torturmetodene:

*Avhørsteknikker som slag med flat hånd og “walling” (hardhendt slenging av fanger mot en vegg) ble brukt i kombinasjon, ofte sammen med søvnmangel og avkledning.

* Teknikken ”waterboarding”, som simulerer drukning ved å legge en klut over ansiktet mens vann helles inn i munnen. Metoden var fysisk skadelig og ga kramper og oppkast.

* Søvnmangel. Fangene ble holdt våkne opp til 180 timer (mer enn syv dager), vanligvis stående eller i smertefulle posisjoner, ofte med hendene lenket over hodet. Minst fem av fangene opplevde forstyrrende hallusinasjoner under langvarig søvnmangel.

I rapporten heter det: ”[F]orholdene på CIAs fengsler var dårlige, særlig som følge av kulde. CIA-fanger på  forvaringsanlegget  COBALT ble holdt i fullstendig mørke og konstant lenket fast i isolerte celler med høy lyd eller musikk, og bare en bøtte til å bruke som avtrede. Manglende oppvarming i fengselet har trolig bidratt til at én varetektsfange mistet livet”.

Som følge av programmet har flere av dem som ble utsatt for CIAs torturmetoder, fremvist psykologiske og atferdsmessige problemer, inkludert hallusinasjoner, paranoia, søvnløshet, selvskading og spiseforstyrrelser. Flere psykologer dokumenterte mangel på menneskelig kontakt som en årsak til de psykiske problemene.