– Ulovlig innvandring en sikkerhetsrisiko

 
Foto: ambwashingtondc.esteri.it
Et stort antall av de som når Italias kyst utgjør en sikkerhetstrussel når det gjelder terror og kriminell infiltrasjon, sier Alessandro de Pedys, Italias ambassadør i Polen.
0Shares

I et intervju med nettstedet euractiv.com snakker ambassadøren blant annet om endringene som Italia har ført i forhold til EUs migrasjonspolitikk.

– Først har vi klart å fokusere debatten om migrasjon innenfor Europapolitikken, særlig når det gjelder ukontrollert, ulovlig innvandring. Vi har også startet en debatt når det gjelder en strukturert og organisert EU-tilnærming til migrasjonpolitikk, snarere enn ad-hoc-pregede nødresponser, slik tilfellet var med Lampedusa-tragedien. Alt i alt, har vi skapt en monumental endring og en betydelig økning av bevisstheten rundt migrasjon.

– En trussel for EU
Gitt at de fleste ulovlige innvandrere ankommer Europa gjennom Middelhavet, er det forståelig at Italia ser dette som et viktig tema. Men hvordan ville du overbevise EU-landene i nord at migrasjon om at de også burde bekymre seg for migrasjon?

– Ulovlig innvandring er en trussel for hele EU. 170.000 som har ankommet på irrgulært vis til blant annet Sicilia er et bevis på det. Mange av disse menneskene kan ikke eller vil ikke bli identifisert, noe som igjen utgjør en potensiell sikkerhetstrussel overfor Europa når det gjelder blant annet terror og kriminell infiltrasjon. Ebola-virusets utbrudd i Afrika i fjor understreker også helserisikoen når ankomnes opprinnelsesland ikke kan påvises.

– Kan minne om Stoltenberg-uttalelse
For leder i Antirasistisk senter, Rune Berglund Steen, minner uttalelsene om da daværende statsminister Jens Stoltenberg begrunnet behovet for innstramninger i norsk asylpolitikk med at færre asylsøkere gir mindre terrorfare.

– Her var det snakk om en uttalelse han kom med før 22. juli, sier han til utrop.no.

Finnes det noe hold for uttalelsen?

– Sikkerhetstrusler kan komme fra mange hold. Selvsagt kan den også komme fra uregistrerte eller uidentifiserte innvandrere, men det er meget vanskelig å se at de største truslene ligger her. Om man så ser på høyreekstremister, Syria-farere eller det nylige utbruddet av krig i våre nærområder, har dette forsvinnende lite å gjøre med ulovlige innvandrere.

Foto: Illustrasjon.
Foto : Youtube screenshot

Overdrivelse
Ifølge Berglund Steen kan man ofte slike utspill være overdrevet.

– Selvsagt kan det være riktig at store grupper av personer som lever i ytterkantene av samfunnet kan medføre noe kriminalitet, men det er uansett noe ganske annet enn terrorfare.

– Ofte er det heller slik at terrorfaren lett brukes som et vikarierende motiv for politikere som ønsker en streng tilnærming. I sum er dette en nokså populistisk retorikk, og enda et retorisk tiltak for å ramme en allerede sårbar gruppe. Å mistenkeliggjøre papirløse er forferdelig lett – og nettopp derfor en fristelse som det er viktig å motstå.

Rop om hjelp?
Handler dette ene og alene om Italias flyktningeproblematikk? 

– Her i dette tilfellet kan det se ut som et desperat forsøk fra et presset Italia på å få bistand til å løse en vanskelig situasjon. Men den vanskelige situasjonen er ikke terrortrusselen, men simpelthen antallet desperate mennesker som kommer til landet.