Finsk politi mener å ha avslørt høyreekstrem terrorplan – fem menn pågrepet

Finsk politi har avdekket et høyreekstremt nettverk.
Foto: Wikimedia Commons
Finsk politi har pågrepet fem menn som er mistenkt for å ha planlagt et høyreekstremt terrorangrep. Målet skal ha vært å skape et samfunnsmessig sammenbrudd.

De fem mennene er i alderen 23 til 26 år og har vært under politiovervåking siden 2019. De var da mistenkt for grove brudd på våpenloven og loven om eksplosivt materiell. Allerede da forsto politiet hva slags personer det var snakk om, skriver Hufvudstadsbladet.

Politiet beskriver de pågrepne som radikale høyreekstremister som organiserte seg i hemmelighet, med mål om å utføre en terrorhandling for å drive fram en form for kollaps av samfunnet.

Tre av dem er tidligere straffedømt for voldsforbrytelser. Alle bor i området rundt Kankaanpää sørvest i Finland, en by med drøyt 10.000 innbyggere.

Tidligere i høst dannet mennene en forening som ifølge dem selv skulle bidra til bedre fysikk og skape muligheter for å trene kampsport, melder avisen Ilta-Sanomat.

Det skal ikke ha vært en akutt fare for angrep, og politiet vil ikke si nøyaktig hva de er mistenkt for å ha planlagt.

På en pressekonferanse fredag kveld beskrev etterforskningsleder Toni Sjöblom saken som en eksepsjonell og sjelden terrorsak. Men den er juridisk komplisert, og det kan ta måneder før det reises tiltale, ifølge politiet.

På pressekonferansen ble det vist fram bilder av våpen, dynamitt og gjødsel som ble beslaglagt av politiet under husransakelser allerede i desember 2019.

Det ble også vist fram et bilde der en av de siktede poserer i finlandshette, med en stor kniv i den ene hånden og en pistol i den andre.

Mennene har ikke vært en del av det organiserte høyreekstreme miljøet i Finland, men forsøkt å holde seg under radaren, sier Eero Pietilä, ekspert ved sikkerhetspolitiet, ifølge finske medier.

Selv om de ikke har vært aktive i sosiale medier eller ideologiske miljøer, antas det at de har hatt utenlandske kontakter. Både finsk sikkerhetspoliti og Europol har vært involvert i etterforskningen.

Politiet mener de tilhører en gruppe som baserer seg på radikal høyreekstremistisk ideologi, såkalt akselerasjonisme. Tilhengerne av denne formen for høyreekstremisme opererer fortrinnsvis på nettet og deltar ikke i demonstrasjoner ute i gatene. De ser den rådende samfunnsordenen som en fiende som skal knuses med voldelige midler, deriblant terror, ifølge spesialetterforsker Pietilä.

I sin nasjonale trusselvurdering for 2021 skrev norske PST at såkalt akselerasjonisme eksempelvis tar til orde for å fremskynde en total kollaps av samfunnet ved hjelp av terror.

– Disse gruppene er av den oppfatning at en rasekrig mellom hvite og alle andre raser er nært forestående. Gjerningspersoner i flere høyreekstreme terrorangrep har vært inspirert av dette tankesettet, het det i trusselvurderingen.