– Nyansert informasjon kan øke vaksinedekningen blant enkelte innvandrere

Caritas Norge har siden starten av pandemien arbeidet for å spre nyansert informasjon til ulike innvandrergrupper, blant annet om vaksinen.
Foto: Caritas Norge
Å få vaksinert flere grupper i innvandrerbefolkningen har vært en målsetning for Caritas Norge, og man vil fortsette samarbeidet med Helseetaten og Rabita-moskéen.

Nylig var statsminister Jonas Gahr Støre og byrådsleder Raymond Johansen besøke Rabita-moskeen og vaksinesenteret i bydel Grünerløkka.

I over flere uker har Rabita samarbeidet om vaksinedialog og vaksinering med Helseetaten i Oslo kommune, og etablert et liknende samarbeid ved Caritas ressurssenter, hvor flerspråklig helsepersonell er tilstede på senteret og hvor besøkende eventuelt kan følges over gata til vaksinesenteret.

Kristin Velure Strøm, seniorrådgiver migrasjon og integrering ved avdeling for Innenlandsarbeid i Caritas ser det som viktig å få flere til å ta vaksinen. Spesielt gjelder det grupper blant utenlandskfødte.

Kristin Velure Strøm, seniorrådgiver migrasjon og integrering i Caritas Norge, ser det som viktig at innvandrergrupper får informasjon om pandemien på eget språk.
Foto : Caritas Norge

– Vaksinen er veien ut av pandemien. I Oslo er det nå en vaksinedekning på opp mot 90 prosent, men det er fremdeles lav dekning blant enkelte innvandrergrupper. Caritas har siden starten av pandemien arbeidet for å spre koronainformasjon til ulike grupper og vi fortsetter dette arbeidet, også med mål om at flere skal vaksinere seg.

Får gode tilbakemeldinger

Flesteparten av besøkende var positive til at Helseetaten var til stede, sier Strøm.

– Folk satte pris på å snakke med kvalifisert helsepersonell på et språk de behersker godt. I denne uken har det vært flerspråklig helsepersonell fra Helseetaten til stede på vårt ressurssenter i Storgata. Der fikk våre brukere tilbud om samtale om vaksinering, eventuelle bekymringer eller praktisk informasjon om vaksinesentre, koronapass og reiseregler.

– Vil dere fortsatt ha nye samlinger?

– Vi ser det vil være behov for språktilpasset pandemi-informasjon så lenge pandemien pågår. Samtidig har også pandemien tydelig vist hvor viktig det er at flere snakker bedre norsk. Vi mener det er på høy tid å igangsette et språkløft, særlig for grupper som tidligere har hatt et svært begrenset norskundervisningstilbud, for eksempel arbeidsinnvandrere.

Folk trenger nyansert informasjon

Flesteparten som Caritas er i kontakt med har vaksinert seg, men ifølge Strøm møter man også en del som har valgt å vente eller som ikke ønsker å vaksinere seg.

– Mange forteller at de ønsker å vente, er bekymret for bivirkninger eller ikke føler seg trygge på vaksinen fordi den ble utviklet på svært kort tid. Derfor er det viktig at de får mulighet til samtaler med helsepersonell på et språk de mestrer godt.

Folk må møtes med respekt og med god og nyansert informasjon, hevder hun.

– Vi er glad for at Helseetaten tok initiativ til dette samarbeidet, og tror det kan bidra til at flere velger å vaksinere seg.