Rapport: Risiko for ekstremisme i det danske forsvaret

Ny etterretningsrapport viser til risiko for radikalisme i det danske forsvaret. Forsvarssjef Flemming Lentfer har tidligere i år vist til konkrete eksempler.
Foto: forsvarsgalleriet.dk
Det danske forsvarets etterretningstjeneste avdekker i en rapport risiko for ekstremisme og radikalisme i forsvaret.
44Shares

Rapporten, som blir offentliggjort denne uken av Forsvarets Efterretningstjeneste (FE), fokuserer på risiko for «ekstremistiske og radikaliserende miljøer» i det danske forsvaret.

Det skriver avisen Berlingske.

– Vi er oppmerksomme på om det er personer som vil bruke ansettelsen i forsvaret til å tilegne seg militær kompetanse til et annet formål enn å passe på Danmark og danske interesser, og som dermed kan utgjøre en intern trussel, uttaler en av FEs sjefer, Kim Simonsen, i rapporten.

Det danske forsvarets øverste sjef Flemming Lentfer har tidligere i år i en e-post til sine underordnede vist til konkrete eksempler på ekstremistiske holdninger. I eposten, som var datert 2. februar, skrev han at forsvaret har iverksatt en rekke tiltak for å styrke sikkerheten, og han skrev at ekstremistiske holdninger skal ha ansettelsesrettslige konsekvenser.

Lentfer har ikke ønsket å la seg intervjue av Berlingske.

Forsvarsminister Trine Bramsen opplyser til avisen at hun forventer at både sjefer og ansatte i forsvaret er oppmerksomme på eventuelle problemer knyttet til ekstremisme, og at det i så fall tas grep.