Norge kritiseres for behandling av rombarn

Europarådet vedtok 2. oktober en resolusjon som slo fast av omskjæring er et overtramp mot barns fysiske integritet

Rundt 600 rom er bosatt i Norge. Ifølge Europarådet er 120 rombarn mellom seks og 15 år satt i fosterhjem, eller risikerer å bli satt i fosterhjem.

Nils Muižnieks
Foto : Wikimedia Commons
Kommissæren, Nils Muižnieks, mener det å ta barn fra foreldrene må være siste utvei når alt annet er prøvd, skriver NRK.

Ifølge rapporten er det mange romkvinner som ikke tør å føde på sykehus av frykt for at barnet blir tatt fra dem.

– Norske myndigheter må se på alternative omsorgsbeslutninger for å etterleve menneskerettighetene og heller støtte romforeldre i å utøve sin foreldrerolle. Å forhindre at familien går i oppløsning er også viktig for barns beste, sier kommissæren.

Lov uavhengig etnisk tilhørighet
Det er ikke første gang at norske myndigheter får kritikk for sin behandling av rom. For to år siden ytrer FN bekymring for det økende og høye antallet barn som ble plassert i fosterhjem. Anbefalingen da var at kommunene måtte få flere ressurser til å drive forebyggende arbeid i familier i risikosonen og følge opp barn som var plassert i fosterhjem.

Samtidig skriver regjeringen i et svar til Europarådet at de ikke registrerer mennesker etter etnisk tilhørlighet, og at de derfor ikke kan kommentere på opplysningene om at nesten halvparten av alle rombarn i Norge er eller risikerer å havne i fosterhjem. Regjeringen understreker også i sitt tilsvar at barnevernsloven gjelder alle barn, uavhengig av etnisk bakgrunn.