Over en halv milliard kroner til Sri Lanka

0Shares

Regjeringer fra Asia, Australia, Nord-Amerika og Europa uttrykker sterk støtte til det de betegner som den historiske fredsprosessen i Sri Lanka.

– Vi er veldig fornøyd med den sterke politiske støtten som har kommet til uttrykk, og at dette har resultert i konkrete økonomiske strakstiltak, sier statssekretær Vidar Helgesen i Utenriksdepartementet.

I en felleserklæring fra møtet i Oslo heter det blant annet:

“Vi oppfordrer på det sterkeste både Sri Lankas regjering og LTTE (Liberation Tigers of Tamil Eelam) til å videreføre fredsarbeidet og avstå fra voldsbruk. Skal en varig fred oppnås, kreves det en politisk løsning.”

“Det går en direkte appell fra konferansen til hele Sri Lankas befolkning, deres politiske ledere og institusjoner, om å bringe prosessen videre. For at fredsforhandlingene skal lykkes, er det viktig med en bred støtte i befolkningen. Internasjonal økonomisk hjelp er helt nødvendig for å vise at fred har en positiv effekt på dagliglivet til folk flest. Uten at de humanitære behovene blir imøtekommet, vil det være vanskelig å oppnå nasjonal enighet i de vanskelige forhandlingene som gjenstår. Det gjelder særlig de svakest stilte, som fattige, arbeidsløse, og kvinner og barn.”

“En varig fred må bygges på at partene tar avstand fra vold og respekterer prinsippene for menneskerettigheter, lov og rett, demokrati og en aksept for minoriteters rettigheter, understrekes det fra giverlandene.”

“En løsning på den etniske konflikten vil fjerne den viktigste hindringen for økonomisk vekst og sosial utvikling i Sri Lanka.”

Les hele erklæringen Declaration in Support of the Peace Process in Sri Lanka

(Bilde: TamilNet.com)