Jeg er her!

0Shares

20 enkeltpersoner har bidratt med sine egne erfaringer og tanker med å bosette seg i et nytt land. Hver har sin unike historie.

Jeg er her! er delt opp i to deler; en individuell del, og en generell del. Den generelle delen viser utviklingen, fra etterkrigstidens gjenoppbygging av landet til i dag.

Hordan har den gjensidige påvirkningen mellom innvandrere og det norske samfunn virket? På hvilken måte har innvandrere påvirket utviklingen av det norsk samfunnet? Når var det staten tok ansvar for å hjelpe flyktninger, og hvem tok ansvaret før Utlendingsdirektoratet (UDI) ble opprettet?

Utstillingen er laget i samarbeid med Historisk institutt, Universitetet i Oslo og Norges forskningsråd. I

Utstillingen vil bli stående ut 2003. Tanken er å få til en vandreutstilling, som kan sendes rundt i hele Norge.