Også Danmark innfører grensekontroll

Kastrup togstasjon er siste stopp før passeringen av svenskegrensen på Øresundsbroen. Etter den siste tids innstramninger og ID-kontroller sammenlignes denne med Berlin-muren. Som følge av de svenske kontrollene har også danskene innført ID-kontroll på sin grense mot Tyskland.
Foto: J. Cornelius
Samme dag som Sverige innførte ID-kontroll mot Danmark, varslet Danmark om at de vil innføre kontroll mot Tyskland. 
0Shares

Sist mandag innførte Sverige ID-kontroll av reisende fra Danmark til Sverige. Kontrollen vil skje ved havner, togperronger og bussavganger fra Danmark. 

Det har i flere dager vært spekulert om Sveriges beslutning om grensekontroll mot Danmark vil få sistnevnte til å gjøre det samme mot Tyskland. 12 timer etter Sveriges beslutning, kom beskjed om kontroll ved den tyske grensen. 

– Det er et stort skritt, og det skjer naturligvis på bakgrunn av den alvorlige flyktning- og migrasjonskrisen som Europa står overfor den største og mest kompliserte krisen vi har sette i dette århundre, sa Lars Løkke Rasmussen, den danske statsministeren, på en pressekonferanse i København.

Tilfeldige prøver 
Grensekontrollen innebærer tilfeldige passkontroller og stikkprøver av trafikken. Det er i alt 200 danske politimenn plassert ved den 67 km lange grensen for å utføre kontrollen. I første omgang skal den gjelde i ti dager, som så kan forlenges med 20 dager. Den neste perioden kan også forlenges. 

– Det er ikke snakk om at alle fra Tyskland skal bli kontrollert. Politiet vil altså ikke be alle om å vise pass, sier Løkke. 

Siden begynnelsen av september har over 91.000 flyktninger og migranter kommet til Danmark. 13.000 av dem har søkt asyl i Danmark, mens andre sannsynligvis har reist videre til Sverige og Norge.

Truer Schengen-avtalen
Som følge av grensekontrollene, mener Tyskland at Schengen-avtalen nå trues. Avtalen ble innført i 1985 og innebærer at det ikke er passkontroll mellom de 26 medlemslandene, blant annet Norge. 

– Schengen er meget viktig, men den er i fare, sier talsmann for det tyske utenriksdepartementet, Martin Schäfer.