Liberalisering av utelivsdiskriminering

Utestedet Baroque på Bygdøy Allé mister skjenkebevillingen etter at to kontroller avslørte utelivsdiskriminering.
Foto: Claudio Castello
Fra nyttår påtvinges Oslo kommune en statlig forskrift som liberaliserer den diskriminering vi ser i Oslos uteliv. I strid med bystyrets ønske kan ikke Oslo ha en streng reaksjon overfor skjenkesteder som diskriminerer ut fra hudfarge eller kjønn.
0Shares

Utestedet Baroque på Oslos vestkant (bildet) er fratatt skjenkebevillingen for andre gang i løpet i 2015 på grunn av gjentatt etnisk diskriminering. Utestedet mister skjenkebevillingen i 14 dager etter at de i oktober nektet en gruppe ikke-etniske nordmenn adgang til utestedet. Det er et halvt år siden samme utested ble straffet for samme brudd. Jeg tror mange er enig med meg i at reaksjonen burde vært mye strengere. Den kan lett framstå som at det økonomisk sett er lønnsomt å prøve seg fordi straffereaksjonen er relativt mild.

Men helseministeren nekter Oslo kommune å ha en streng reaksjon overfor regelbrudd fra de mest useriøse i skjenkebransjen. Fra nyttår kommer det nasjonale forskrifter. I alkoholforskriften § 10-3 heter det at «gjentatt diskriminering» og «gjentatt narkotikaomsetning» skal tildeles to prikker. Antallet prikker totalt som fører til inndragning er satt til 12. Dette er en svært mild reaksjonsform.

Byråd Geir Lippestad skriver til helseministeren: «For Oslo betyr ikke forskriftsendringen en oppstramming av inndragningspraksis, tvert i mot fører det til en liberalisering som er i strid med bystyrets politikk. Dette kan ikke ha vært departementets tilsiktede virkning med innføring av prikksystemet. Jeg ønsker å fortsette den gode trenden vi har i Oslo, med raske reaksjoner, nulltoleranse for salg og skjenking til mindreårige og hvor vi reagerer mot diskriminering.”

Men helseminister Bent Høie sier blankt nei til at Oslo kan ha strengere regler. Først den sjette gangen et skjenkested blir tatt for «gjentatt diskriminering» eller «gjentatt narkotikaomsetning» mener helseministeren det skal kunne reageres med inndragning av bevillingen. Med åpne øyne ønsker helseministeren at utesteder som Baroque i praksis kan fortsette med sin praksis med å nekte ikke-etniske nordmenn adgang til utestedet.

Vi har en regjering som premierer den useriøse delen av skjenkenæringen, som får konkurransefortrinn i forhold til den seriøse del av næringen – og som heldigvis er i flertall.

Les mer om de nye bestemmelsene i forskriften

Byrådens brev til helseministeren

Helseministerens svar

Opprinnelig lagt ut på Johansens blogg. Gjengitt på utrop.no med hans tillatelse.