Nedjusterte asyltall, flere saksbehandlere

 

Under pressekonferansen påpekte UDI-direktør Frode Forfang (bildet) at opptil 55-60.000 asylsøkere vil komme til Norge neste år, noe som nesten er en halvering av tidligere anslag.

Både han og resten av UDI-ledelsen tror at de politiske innstrammingene både i Norge og andre europeiske land, samt økt grensekontroll i Skandinavia vil føre til at asylstrømmen går nedover i 2016 i forhold til det som var tilfelle i 2015.

– Tallene er fortsatt høyst usikre, men blir trolig en god del lavere. 31 145 asylsøkere kom til Norge i fjor, noe som er nesten dobbelt så mange som tidligere toppår som endte på 17.000 (2002). Økningen i forhold til 2014 er på 171 prosent, uttalte UDI-direktør Forfang under pressekonferansen.

Enslige mindreårige øker mest
UDIs tall som ble presentert viste blant annet at det er en gruppe som øker sterkt: enslige mindreårige (EMA).

– Våre beregninger viser at én av seks asylsøkere er mindreårige, noe som byr på store utfordringer for mottaksapparatet, uttalte Forfang videre.

Videre viser de ferske UDI-tallene (se bildet under) at land som blant annet Afghanistan, Iran og Irak har hatt en eksplosiv vekst blant asylsøkende, på henholdsvis 1107, 1242 og 1508 prosent i relative økninger i forhold til 2014. Krigen og den svært vanskelige humanitære situasjonen i Syria gjør sitt til at asylankomstene derfra også holder seg høyt.

 
Foto : Claudio Castello

– Utfordringer som må løses
Som følge av den foreløpige sterke nedjusteringen vil man kutte ned på antall akuttplasser og midlertidige løsninger. Men jobbmengden vil ikke bli mindre med det første for UDI, nedjusterte asyltall til tross.

Hva slags utfordringer vil UDI måtte håndtere i løpet av 2016?

– For det første at saksbehandlingstiden vil gå opp, i og med at det har hopet seg opp saker grunnet det store antallet asylankomster i fjor. Vi har mange som venter en avklaring av sin situasjon i Norge og som følge av dette ansette 200 nye saksbehandlere, uttalte Forfang på spørsmål fra plenum fra Utrops medarbeider på plass.

I fjor høst slet dere med akuttløsninger grunnet den store tilstrømningen. Vil dere i år kunne være bedre rustet hvis situasjonen igjen skulle endre seg?

– Vi handler utifra situasjonen slik vi har beregnet den nå, og ditto konstnadene for det antallet asylankomster vi skal ta oss av. Innenfor denne rammen er vi selvsagt fleksible, men ser det helt klart som en utfordring hvis sikkerhetssituasjonen og grensekontrollspolitikken skulle tilsi endringer i hvordan vi skal håndtere asyl- og flyktningestrømmen sett under ett i det nye året, avrundet Forfang.