Vil fjerne asylretten

 
Foto: Udi
UDI-direktør Frode Forfang ønsker å fjerne asylretten og samtidig endre måten å håndtere flyktninger på.
0Shares

I et blogginnlegg foreslår UDI-direktør Frode Forfang endringer for hvordan Europa kan håndtere flyktninger og asylsøkere på en bedre måte.

Ikke mulig å komme lovlig til Europa
Han mener at dagens system har store paradokser i seg. Norge, sammen med resten av Europa, presiserer stadig at retten til å søke asyl er sentral, men samtidig gjør det de kan for å forhindre flyktninger til å ta del av asylretten. 

Forfang påpeker at Europa, inkludert Norge, med sine grensekontroller og strenge visumregime i praksis har gjort det umulig for flyktninger å ta seg til Europa på lovlig vis.

– Det er i dag ikke mulig å ta seg til en europeisk land på lovlig vis for å søke asyl der. Først når du er framme, melder asylretten seg med full tyngde. Det gir en del negative konsekvenser, sier han til Klassekampen.

Ønsker kvoteordning
Forfang ønsker å erstatte dagens system med et som forhåndsvelger de som har mest behov for hjelp og beskyttelse, og hente disse til Europa.  

– Da slipper også flyktninger å betale menneskesmuglere og risikere livet på en farlig reise, skriver han. 

Forfang understreker overfor Klassekampen at han ikke tar til orde for at Norge skal ta imot færre flyktninger enn idag. 

– Antall flyktninger kan være like høyt som i dag, hvis ikke høyere, sier han. 

Skeptisk til Forfang
Ann-Margrit Austenå, generalsekretær i Norsk organisasjon for asylsøkere (Noas), er svært skeptisk til Forfangs endringsforslag. Hun mener at det blir for farlig å fjerne retten til å søke beskyttelse før nye, overnasjonale fordelingsmekanismer er på plass.

– I dag flykter folk fra et land fordi de er i konflikt med myndighetene, eller fordi det er det er i krig og konflikt i landet. Skal disse landene administrere apparatet som sorterer søknadene? sprør hun overfor Klassekampen.

Hun mener at Forgangs system vil bare fungere om man kan bruke økonomiske sanksjoner mot land som ikke følger opp.