– ID-kontroll vil ramme pendlere og svensk innvandrerungdom

Ikke lenger fritt frem: Toget mellom København og Malmø er bindeleddet i Øresundsregionen. Nå skaper de nye ID-kontrollene på svensk side problemer for jobbpendlerne. Kontrollene var opprinnelig ment for å holde kontroll på antallet flytkninger som kommer inn i Sverige.
Foto: Thomas Angermann
Den nyopprettede grensekontrollen mellom Sverige og Danmark er uholdbar, hevder Nils G. Indahl, ekstern lektor ved Københavns Universitet. Han tror en europeisk grensekontroll vil tvinge seg frem.
0Shares

– Jeg er heldig som kan jobbe hjemmefra enkelte dager, og ikke trenger å pendle hele tiden. Men verst vil det bli for barnefamilier som bor i Malmø og unge svensker med innvandrerbakgrunn som jobber i servicenæringen i København fordi det ikke finnes jobber i et stramt svensk arbeidsmarked. Jeg frykter mange vil bli nødt til å si opp jobbene sine fordi man vil bruke for lang tid på reise mellom jobb og hjem grunnet de svært omfattende ID-kontrollene, sier Indahl til utrop.no.

Selv bor han i Malmø, og pendler med toget til København for å jobbe.

 
Foto : Privat

– Timinuttersavgangene om morgen og ettermiddag er allerede kuttet ut, og turen som normalt sett tar 40 minutter, tar nå halvannen time.

Grensekontroll mot flyktningestrøm
For å motvirke den overveldende strømmen av flyktninger som kom til Sverige via Tyskland og Danmark under sensommeren og høsten, bestemte svenske myndigheter seg for å starte med midlertidige grensekontroller på den svenske siden 12. november i fjor.

Etterhvert er kontrollene blitt forlenget og styrket. Siden 4. januar har alle passasjer mot Sverige måttet gå ut av toget innen Øresundsbroen, på Kastrup togstasjon. Det har ført til sterke protester fra pendlerne, som er vant med å reise direkte over broen. Blant annet har kollektivselskaper og pendlere trappet opp kritikken, men Sveriges samferdselsminister Anna Johansson tviholder på ID-kontrollene.

– ID-kontroller er en av de avgjørelsene regjeringen tar for å håndtere flyktningsituasjonen. Jeg har stor forståelse for at dette kommer til å påvirke både transportselskaper og reisende. Regjeringens konklusjon er imidlertid at avgjørelsen er nødvendig for å sikre landets indre sikkerhet, sier hun til Expressen.

 
Foto : Wikimedia Commons

Laget Facebook-aksjon
En protestgruppe på Facebook som kaller seg Öresundsrevolutionen, har passert 21.000 følgere. Gruppen ble startet i julen som en protest mot den svenske regjeringens avgjørelse om innføring av ID-kontroll.

Grensekontrollen i Kastrup berører mest de 8.000 pendlerne som reiser daglig med tog mellom Sverige og Danmark. I tillegg vil ID-kontrollene berøre 10.000 andre pendlere som krysser Øresund med bil og ferge. I gjennomsnitt krysser 75.000 passasjerer Øresund hver dag.
 
– Alle togene mot Sverige stopper nå på Kastrup. Alle passasjerene må gå over til en annen plattform og passere et av 34 køgjerder hvor det står vektere som sjekker om man har gyldig pass. Deretter får vi vente på neste tog. På første stasjon på svensk side, Hyllie, kommer det på ti politifolk, og alle passasjerene må legitimere seg på nytt.

For de som ikke har gyldig reisebevis gjenstår det en ting, fortsetter han videre.

– Folk uten pass vil bli holdt igjen på dansk side på Kastrup stasjon og bli bedt om å søke asyl i Danmark.

Kan gi økonomiske konsekvenser
Bortsett fra at folk må enten stå opp ekstremt tidlig, eller slutte i jobben, hvilke andre konsekvenser ser du som følge av ID-kontrollene?

– Transportøkonomisk er dette uholdbart for Øresundsregionen, som ikke bare omfatter København og Malmø. men også Lund, Helsingborg og Landskrona på svensk side, og Roskilde og Helsingør på Sjælland. Tilsammen bor det over fire millioner her i Skandinavias største urbane region, og mange frykter for at dette vil bryte opp det som er vellykket regionalt samarbeid over landegrenser.

Indahl skjønte først alvoret da han måtte vise passet sitt til vekteren på Kastrup statsjon.

– Jeg er vokst opp med nordisk passfrihet. Dette er første gang siden 1950 at noen må vise pass for å komme til et annet nordisk land.

– Schengen vil ikke bukke under
Selv tror han at situasjonen etterhvert vil normalisere seg. 

– Flyktningestrømmen til Sverige er så å si blitt stoppet. Sverige og Danmark, som andre EU- og EØS-land, har under Schengen-avtalen lov til å innføre midlertidig grensesjekk i nødssituasjoner, slik som nå under flyktningekrisen. Alt annet utover det, som permanent grensekontroll, er ikke tillatt uten spesiell godkjennelse av EU-kommisjonen.

Er dette slutten på Schengen og åpne-grenser-politikken i EU/EØS?

– Det er helt klart at Schengen-samarbeidet har blitt satt under sterk press under flyktningekrisen. Det finnes en mulighet for at det grenseløse Europa bryter sammen. Et mer sannsynlig utfall er at flyktningesituasjonen stabiliserer seg og at grensekontrollen blir opphevet igjen.

Indahl påpeker det er spesielt et par ting som EU-landene bør ha lært av dette.

– Vi kan ikke ha et felles passområde i Europa uten felles immigrasjons- og grensekontroll. I Brussel diskuteres en felles føderal grensevakt og en felles innvandringspolitikk. Hele bakgrunnen for den innstrammede svenske grensekontrollen er jo at det har kommet for mange inn i Sverige når man egentlig skulle ha fordelt flyktningene mellom de ulike europeiske landene. Det er ikke noe problem for et Europa med 500 millioner mennesker å ta imot fem millioner flyktninger, men det krever at vi finner felles løsninger, sier han.

Lenken til illustrasjonsbildet