Norge øker innsatsen for flyktninger i Hellas

 

Flyktninghjelpen skal gjennomføre flere av prosjektene. Til sammen brukes det totalt 231 millioner på dette frem til 2017, ifølge en pressemelding fra regjeringen.

– Strømmen av flyktninger og migranter har satt asylforvaltningen i Hellas under et enormt press. Derfor har vi tatt initiativ overfor greske myndigheter for å omdisponere EØS-midler til dette formålet, sier EØS/EU-minister Elisabeth Aspaker (bildet) i en pressemelding. 

231 millioner kroner i støtte
Fra tidligere mottar Hellas om lag 200 millioner kroner gjennom EØS-midlene til asyl- og migrasjonstiltak. Denne innsatsen økes nå med 31 millioner kroner. Pengene overføres fra andre programmer Norge finansierer gjennom EØS-midlene i Hellas.

Den økte støtten skal bidra til å finansiere følgende tiltak:

– Forlenget drift av fire asylmottak med 272 plasser i ett år

– Bistå lokale myndigheter på Chios i mottak og registrering av flyktninger og sørge for at de får tilgang til vann, sanitære forhold og klær.

– Utvide bistanden til den greske asylforvaltningen gjennom utplassering av eksperter på registreringssentrene på grensen til Tyrkia og øya Lesvos i tillegg til ved mobile registreringssentre og hovedkontoret i Aten. 

Styrke greske mottakapparat
Flyktninghjelpen skal gjennomføre prosjektet på øya Chios og bistå den greske asylforvaltningen, mens det er Den internasjonale organisasjonen for migrasjon (IOM) som forvalter støtten til driften av asylmottak. Prosjektene pågår frem til april 2017.

– Flyktninghjelpen er allerede engasjert i Hellas og har mye kunnskap om situasjonen. Jeg har forventninger om at prosjektene de skal gjennomføre, vil bidra til å styrke det greske mottaksapparatet som står overfor store utfordringer, sier Aspaker videre.