Roser jødisk veiviser

Jan Tore Sanner vil ha flere innvandrere inn i departementene.
Foto: Kjetil Ree
Kommunal- og moderniseringsminister, Jan Tore Sanner (bildet) roser jødisk veiviser Eliana Hercz for arbeidet hun gjør for å ta til motmæle mot anti-semittismen i Norge.
0Shares

I et brev til rapduoen Karpe Diem stiller Hercz spørsmål ved teksten i sangen til deres nye låt Attitudeproblem, fordi den inneholder jøde som skjellsord. Hercz` brev ble trykket som et innlegg av Aftenposten, og har skapt sterk debatt.

Rapduoen har i en pressemelding forklart at teksten inneholder jøde og andre begreper som brukes til å diskriminere, nettopp for å vise at «begrepsbruken er problematisk når den tas ut av sammenheng».

– Jeg har lest forklaringen til Karpe Diem, og jeg er glad for at de kom med et svar. Men i mine øyne er problemet der fortsatt. En sang blir tolket av lytterne, og jeg er ganske sikker på at for eksempel yngre søsken ikke forstår meningen bak sangen, sier Eliana Hercz til Vårt Land.

– Viktig å ta tak i debatten
Hun får ros av kommunalminister Sanner for måten hun har tatt tak i denne debatten.

– Jeg er glad for at Eliana har tatt opp denne debatten. Jeg er ikke opptatt av å si hvem som tar rett eller feil. Det viktigste er at debatten reises og at Eliana og andre klart og tydelig sier ifra, sier statsråden til vl.no.

Veivisere mot jødehat
Sammen med Rachel Mizrachi jobber Hercz som jødisk veiviser. Begge reiser rundt på skoler i Norge og snakker med skoleklasser, og har selv opplevd fiendtlige holdninger eller handlinger mot seg kun fordi de er jøder.

– På ungdomsskolen kastet klassekamerater blyanter, bøker og flasker på meg fordi “Israel skal få som fortjent”. Jeg ble rådet til å skifte etternavn fra Mizrachi til Bergsløkken av læreren min fordi “du vil ikke bli assosiert med et så slemt folk”. Det jeg nå har nevnt kan defineres som antisemittisme, sier Mizrachi til vl.no