Senter for forskning på høyreekstremisme åpnet

Her på Blindern vil det nye senteret for forskning på høyreekstremisme ligge.

Senteret har vært i drift siden februar, men ble onsdag høytidelig åpnet av statsminister Erna Solberg (H), melder NTB, ifølge folkebladet.no.

Senteret kom i stand etter at forskere selv etterlyste at det settes av mer ressurser til temaet høyreekstremisme. Hittil har det blitt lagt mer vekt på forskning på jihadisme og annen ekstremisme.

Selv om senteret administrativt ligger under Universitetet i Oslo, skal det samarbeide med en rekke andre norske forskningsinstitusjoner. Det trekkes også veksler på ulike fagmiljøer, som statsvitere, sosiologer, religionsvitere, historikere og flere andre.

Etter planen skal ti forskere ha sitt daglige virke ved senteret, mens ytterligere ti får en litt løsere tilknytning.

– Kunnskap mot fanatisme
Et slikt senter har vært etterlyst av ulike forsker- og fagmiljøer lenge. Blant annet har FFIs Thomas Hegghammer vært en sterk pådriver for et senter med fokus på voldelig ytre høyre.

Rektor ved Universitetet i Oslo, Ole Petter Ottersen, skriver i en kommentar på NRK Ytring i anledning senterets offisielle åpning at “kunnskap og rasjonalitet er den viktigste motgiften mot fordommer og fanatisme”.

– Vi må vite mer om mekanismene som skaper terrorisme og som driver mennesker inn i ekstreme grupper. Å forstå tankegodset deres er første skritt for å bekjempe dem. Når norske høyreekstremister hevder at det er jødene som står bak dagens flyktningkrise, må deres virkelighetsforståelse møtes med kunnskap som viser at de tar feil. Det samme gjelder konspirasjonsteorier om muslimenes plan for å islamisere Europa, argumenterer han i innlegget.