Gratulerer partene i Colombia med våpenhvilen

I lang tid har man i Colombia forsøkt å få til en fredsavtale. Bildet tatt under forhandlingene mellom colombianske myndigheter og FARC-geriljaen i 2012.
Foto:V. Salvesen/Utenriksdepartementet
Våpenhvilen mellom FARC og den colombianske regjeringen er et viktig skritt på vei mot fred, og helt nødvendig for prosessen med å kunne drive arbeidet med forsoning og opprydding etter krigen videre, mener Norsk Folkehjelp.
0Shares

Begge parter, som har forhandlet om fred i Colombia siden 2012, med støtte fra Cuba og Norge, ble onsdag enige om en tosidig våpenhvile. Det er ventet at den historiske avtalen kunngjøres offisielt i Havanna torsdag.

– Norsk Folkehjelp gratulerer Colombias regjering og FARC med avtalen om en tosidig våpenhvile. Dette er et avgjørende steg på veien mot en endelig fredsavtale og en slutt på den 50 år lange krigen. Våpenhvilen er også en viktig demonstrasjon av tilliten mellom partene, sier Steinar Essen, leder av Norsk Folkehjelps enhet for humanitær nedrustning.

Viser fredsvilje
Som en av verdens største humanitære minerydderorganisasjoner ble Norsk Folkehjelp i 2015 bedt av de to partene i Colombia om å komme med forslag til et pilotprogram for minerydding i landet. Dette initiativet var en betydelig markering av partenes vilje til fred, og har bidratt til de-eskalering av konflikten. 

– I et land hvor befolkningen har levd i borgerkrig de siste 50 årene, og hvor sivilbefolkningen har gitt liten støtte til fredsforhandlingene, har pilotprosjektet med minerydding vært en svært viktig fredsbyggende øvelse. Det har gitt sivilbefolkningen konkrete positive resultater, og vært et klart politisk signal om at partene ønsker fred. Dette fredsønsket har nå fått et ytterligere sterkt uttrykk i form av våpenhvilen som blir kunngjort torsdag, sier Essen. 

Langvarig konflikt
Borgerkrigen i Colombia har vært den lengste væpnede konflikten i søramerikansk historie, og landet er i dag et av verdens mest landminerammede. Det antas at landminer er spredt over hele 40 prosent av landet, og det er registrert over 11 000 ofre som er drept eller alvorlig skadd av miner. Over 5 millioner mennesker er internt fordrevne på grunn av konflikten.

– I mange områder er minerydding helt nødvendig for at folk som har flyktet skal kunne flytte hjem, dyrke jorda og starte nye liv i et land uten krig. Minerydding er dermed en viktig del av fredsprosessen og den videre utviklingen av Colombia, sier Essen.