Hjem Nyheter Nytt Kan bruke mer tvang i sikkerhetssaker

Kan bruke mer tvang i sikkerhetssaker

 
Foto: Thomas Haugersveen/Statsministerens kontor
Justis- og beredskapsdepartementet har i dag sendt på høring et forslag som innebærer at departementet kan gi generelle instrukser om blant annet pålegg om meldeplikt og bestemt oppholdssted i sikkerhetssaker etter utlendingsloven. 
0Shares

Endringene vil styrke mulighetene for politisk ansvar og kontroll med sikkerhetssakene, skriver Justisdepartementet på sine nettsider.

– Utlendingssaker som berører grunnleggende nasjonale interesser er av en spesiell karakter, og departementet kan derfor tre inn som avgjørelsesmyndighet i disse sakene. Det er rimelig at departementet også kan gi generelle instrukser om bruk av tvangsmidler, sier justis- og beredskapsminister Anders Anundsen (bildet). 

– Fortsatt politiet som må avgjøre
Anundsen understreker at det fortsatt er politiet som må treffe avgjørelse om bruk av tvangsmidler i enkeltsaker, og at de utlendingene som berøres kan kreve domstolsprøving.

Departementet foreslår også nye forskriftsregler om at det som hovedregel skal pålegges meldeplikt eller bestemt oppholdssted når en utlending er utvist av hensyn til grunnleggende nasjonale interesser. Pålegget om bestemt oppholdssted skal som hovedregel gjelde oppholdssted utenfor de større byene og omegn.

Klikk her for å lese mer om høringsforslaget.