Halvparten av europeerne frykter flyktninger

Låten "Gemeisam sind wir sterk!" regnes som hymnen til den tyske innvandringskritiske organisasjonen Pegida. Nå går ironisk nok visse andeler av inntekten fra salget av låten på nettstedet Amazon til organisasjoner som hjelper flyktninger.
Foto: Creative Commons/blu-news.org
Halvparten av europeerne frykter at den nylige flyktningtilstrømningen øker risikoen for terrorangrep, viser en ny undersøkelse fra Pew Research Centre.
0Shares

I åtte av de ti landene som er undersøkt, som utgjør 80 prosent av befolkningen i EU, sier over halvparten at de tror flyktningene øker sannsynligheten for terrorangrep. Denne oppfatningen står sterkest i Ungarn og Polen, med henholdsvis 76 og 71 prosent av respondentene, skriver Aftenposten.

I Tyskland, som i fjor tok imot den største andelen migranter og flyktninger i Europa, deler 61 prosent bekymringen, mens andelen er 60 prosent i Italia og 52 prosent i Storbritannia.

I fem av landene mener over halvparten også at flyktninger vil ta fra dem jobber og sosiale goder. Også her var befolkningen i Ungarn mest negativ, med 82 prosent som mener flyktningene er en økonomisk og samfunnsmessig belastning. I Polen var andelen 75 prosent, i Hellas 72 prosent, i Italia 65 prosent og i Frankrike deler 53 prosent dette synet.

Negative til muslimer
Studien konkluderer også med at oppfatningen av flyktninger er delvis påvirket av negative holdninger til muslimer som allerede bor i Europa.

I alle landene mener de som svarte på undersøkelsen at muslimer ønsker å skille seg fra resten av samfunnet fremfor å ta til seg landets skikker og levemåter.

– I Ungarn, Italia, Polen og Hellas sier mer enn seks av ti at de har et negativt syn på muslimer i landet, en oppfatning som deles av minst en av fire i landene som er undersøkt, går det frem i konklusjonen.