Amnesty: Danmarks Rwanda-plan helt i det blå


Foto: Amnesty
Den europeiske menneskerettsdomstolen har stanset britenes plan om å sende asylsøkere til Rwanda. Det vil også få følger for Danmarks plan, mener Amnesty.

– Domstolen har bekreftet mange av de kritikkpunktene som en lang rekke organisasjoner har påpekt. Disse avtalene risikerer å bryte grunnleggende menneskerettigheter, sier Martin Lemberg-Pedersen i Amnesty Internationals danske avdeling.

Den europeiske menneskerettsdomstolens beslutning gjør at utsiktene til en dansk asylavtale med Rwanda er svært usikre nå, mener han.

UNHCRs assisterende høykommissær for beskyttelse, Gillian Triggs, har slått fast at britenes avtale med Rwanda er «et sjokkerende brudd på internasjonal lov».

Amnesty International har også kritisert planen og viser til fare for mangelfull asylprosess og nedverdigende behandling i Rwanda.

Sosialdemokratene i Danmark foreslo alt i 2018 å opprette mottakssentre for asylsøkere i andre land. Folketinget vedtok i fjor en lov som åpner for dette, men spørsmålet er svært omstridt.

Ap i Norge har til sammenligning sagt klart nei til et tilsvarende forslag fra Frp.

Deretter ble det innledet samtaler med Rwanda, men noen avtale er ennå ikke inngått med landet. Det bør regjeringen heller ikke gjøre, mener Amnesty International.

– Vi mener ganske enkelt ikke at det er noen garanti for at asylsøkernes menneskerettigheter vil bli overholdt, selv om regjeringen hevder dette, sier Lemberg-Pedersen.