USAs tapte hvite middelklasse

Foto: Illustrasjon.
Foto: Gage Skidmore
Der tapet av den amerikanske drømmen møter virkelighetens sterke følelse av skam, finner vi Donald Trump, skriver førsteamanuensis i fakultetet for samfunnsvitenskap på HiOA, Erika Gubrium.

Gubrium har vært involvert i to banebrytende internasjonale sosialpolitiske forskningsstudier som har avdekket en nærmest universell forbindelse mellom fattigdom, klasse og skam.

I innlegget sitt i Aftenposten argumenterer hun for at man i dagens samfunn opplever stor skam over det å være fattig, og måten fattigdom blir fremsatt på i samfunnet, øker denne byrden.

 
Foto : hioa.no

– Idealet som både demokrater og republikanere forfekter, er at alle amerikanske borgere har like muligheter til å oppnå suksess, som i stor grad avhenger av den enkeltes innsats. For mange er det likevel et hav av avstand mellom den amerikanske drømmen og hverdagens realiteter.

Uthulet middelklasse
Videre påpeker hun at den amerikanske middelklassen er blitt “uthulet” og at arbeiderklassen har opplevd et kollektivt fall.

– Fagforeningenes stilling er svekket, noe som betyr at arbeiderne har mistet en felles arena for arbeidervern og mobilisering.

Gubrium viser også til forskningsfunn, som fremhever et gjennomgående at tap av sosioøkonomisk status,.som igjen fører til økt skamfølelse.

–  Ofte håndterte de skammen ved å nekte å vedkjenne seg den. I stedet uttrykte de sinne og distanse til andre marginaliserte grupper; noen rettet sinnet oppover, mot personer med makt eller innflytelse, som syntes å forakte dem for den vanskelige situasjonen de var i. Andre rettet sinnet sitt nedover, mot personer de anså som «mindre verdt» enn dem selv. Skammen skaper et skille mellom mennesker som har det vanskelig. Den satte folk personlig ut av funksjon og den svekket solidariteten i samfunnet.

Klikk her for å lese hele innlegget.