Slik var 2002 for verdens flyktninger

0Shares

UNHCR nevner spesielt Afghanistan, Angola, Sri Lanka og Øst-Timor. Samtidig ble situasjonen i noen afrikanske land (bl.a. i den ellers så stabile Elfenbenskysten) og Kolombia verre og verre. Og på grunn av 11.september innførte mange land sist også EU) strengere regler som svekket flyktningenes rettigheter.

Rundt 25 millioner mennesker er flyktninger i sitt eget land. De blir ikke godkjent som flyktning av det internasjonale samfunnet og får nesten ikke noe hjelp.

Fortsatt er det slik at de fattige landene mottar langt flere flyktninger enn de rike landene og UNHCR etterlyser en “mer rettferdig fordeling av byrdene”.

Les mer: The Year in Review: Good News, Bad News