Vil tillate hijab, skjegg og turban

Kaptein Tejdeep Singh Rattan, indisk-amerikaner, var i 2010 en av de første offiserer fra en livssynsminoritet som fikk fritak fra det amerikanske militærets rigide hår- og uniformsreglement. Nå kan både sikher som han, samt militærpersonell fra andre religiøse minoriteter gjøre det samme.

Ifølge Huffington Post vil samtlige grener i landets væpnede styrker fra og med nyttår tilrettelegge for at tjenestegjørende kvinnelige og mannlige soldater får lov til å bruke hodeplagg i samsvar med sin religiøse tro.

For sikher betyr det at de får nå lov til å bruke turban, for ortodokse jøder tillater dette skjegg, og muslimske kvinnelige soldater kan bruke hijab.

Kort hår regelen
For å inspirere til samholdsfølelse har det amerikanske militæret i lang tid praktisert strenge regler på hvordan aktiv personale skal bete seg, og se ut, både når man er i uniform eller i sivilt. Kravet til “korrekt hårpleie” og til “å holde seg innenfor en viss standard” har blitt sett på som nødvendig for å opprettholde militær disiplin innenfor rekkene.

– Reglementet tillater flere ulike frisyrer, så lenge frisyrene er ryddige og konservative, går det frem av en håndbok for militær personale.

Velfriserte og velbarberte: Slik ser amerikansk militærpersonale ut når de følger hår- og uniformsreglementet etter forskriftene.
Foto : (U.S. Army National Guard/Staff Sgt. Brendan Stephens

Reglementet for amerikansk militær personale tillater ikke ansiktshår, men kan under visse omstendigheter går god for “kort-trimmet og velordnet mustasje”. Standardhårklippen er milimeterkort og velstelt, noe som inntil nå har vært et problem for religiøse minoritetsgrupper som av livssynsgrunner ikke kan klippe eller barbere seg.

Fremmer mangfoldet
Frem til fritaksregelen ble annonsert, har livssynsminoriteter kunnet søke om fritak fra hår- og uniformsreglene, men da på individuell basis.

Endringene i regelverket kommer ikke minst som følge av flere års kamp for at livssynsminoriteters rettigheter skal ivaretas. I april 2016 ble kaptein Simratpal Singh, en dekorert soldat, innvilget permanent tillatelse til å bære turban og bruke skjegg etter at han vant frem i et søksmål mot militæret for diskriminering.

Nå håper man fra høyeste hold at de nye regulasjonene kan komme til nytte for mange.

– Jeg ser dette som et stort fremskritt, ikke bare for sikh-amerikanere, men for hele vår nasjons militærvesen. Sikh-amerikanere, som andre innvandrergrupper, elsker dette landet og ønsker en sjanse til å tjene i USAs væpnede styrker. Kunngjøringen om regulasjonsendringene vil muliggjøre dette i enda større grad, er tonen fra den demokratiske kongressmannen Joe Crowley til Huffington Post.