Norsk kvinnelig biskop holdt preken i Pakistan

Historisk dag i katedralen i Lahore da biskop Helga Haugland Byfuglien holdt prekenen under gudstjenesten sist helg.
Foto: Mellomkirkelig råd
Sist søndag holdt preses Helga Haugland Byfuglien en historisk preken i katedralen i Lahore i Pakistan.
0Shares

Aldri før har en kvinnelig biskop vært i Pakistan, og aldri før har en delegasjon fra Den norske kirke vært på besøk i landet, skriver kirken.no i en pressemelding.

– Det har vært en flott opplevelse å merke varmen og gjestfriheten vi blir møtt med her. Det er et tegn på at det verdensvide økumeniske fellesskapet er sterkt, når en kirke, som selv ikke ordinerer kvinnelige prester, i et land med en sterk patriarkalsk struktur, inviterer meg til å preke. Vi er blitt inkludert i fellesskapet som trossøsken fra Norge som står sammen med kristne i Pakistan om et felles oppdrag, forteller preses i Bispemøtet.

Føler tilknytning til Pakistan
I løpet av uken besøkte preses og generalsekretær i Mellomkirkelig råd, Berit Hagen Agøy, Pakistan etter invitasjon fra ledende biskop i Church of Pakistan, Samuel Azariah.

Biskop Azariah har flere ganger besøkt Norge på grunn av samarbeid med Kirkens Nødhjelp og Det norske misjonsselskap.

– Vi i Norge føler en tilknytning til Pakistan gjennom at vi har en stor gruppe nordmenn som har røtter i dette landet. De er en viktig del av det norske samfunnet og bidrar mye gjennom arbeid, samfunns- og kulturliv.  Dette har jeg formidlet til dem vi har møtt her i Pakistan, sier Byfuglien.

Systematisk diskriminering
Byfuglien og Hagen Agøy har hatt møter med en rekke kirkeledere og drøftet situasjonen for de kristne i Pakistan. Mange lever under et strengt muslimsk regime. De senere år har det vært flere voldelige angrep på kristne. Et viktig del av de norske kirkeledernes besøk er å uttrykke solidaritet og medfølelse med ofrene for terrorangrepene.

– For tiden foregår det en systematisk diskriminering i Pakistan av alle religiøse minoriteter som ikke er muslimer, forteller Hagen Agøy.

– Vi har møtt en holdning om at minoritetene er velkomne til å slutte seg til islam, og dermed oppnå likebehandling. Dette er selvsagt helt uakseptabelt. Det et godt tegn at pakistanske myndigheter den senere tid har tatt til orde for sterkere beskyttelse av minoritetene. Men det er svært langt igjen til trosfriheten respekteres i Pakistan, understreker generalsekretæren.