Økt tillit til demokratiet blant muslimer

Fundamentalister eller troende? Europeiske muslimer er blitt gjenstand for nok en undersøkelsen om holdningene deres til storsamfunnet.
Foto: Garry Knight
Europeisk undersøkelse avkrefter trolig påstanden om at muslimer ikke integreres i de europeiske samfunnene. 

Undersøkelsen viser også en økende tendens til diskriminering på grunn av religion, skriver Dagbladet.

Undersøkelsen er gjennomført i flere EU-land. Nesten én av fem spurte svarer at de har blitt diskriminert av utleiere, arbeidsgivere eller offentlig ansatte i løpet av de siste fem årene på grunn av religion.

Stor tillit
Selv om diskriminering er økende, er tilliten til demokratiet utbredt blant muslimer, ifølge EU-målingen. Målingen viser at muslimer større tillit til demokratiske institusjoner enn befolkningen generelt, og at 76 prosent av dem sier at de føler sterkt bånd til landet de bor i, skriver Dagbladet. 

Videre viser den europeiske undersøkelsen at over 85 prosent av muslimene som ble spurt om det er greit å bruke vold som reaksjon på religiøs og rasistisk trakassering, svarer at vold aldri kan rettferdiggjøres i slike saker.

Ifølge FRA-ledelsen, avkrefter resultatene fra EU-målingen påstandene om at muslimer ikke integreres i de europeiske samfunnene.