Løfter frem flere mangfoldige skjønnheter

Lupita Nyong'o gikk til topps i People Magazine kåringen i 2014.
Foto: Stephanie Moreno
Ett nytt studie som sammenlignet listen People’s Most Beautiful, hvor de vakreste kjendisene kåres, fra 1990 og frem til 2017, er med på å indikere at skjønnhetsidealene har endret seg i løpet av de siste tiårene.
0Shares

People Magazine, som primært fokuserer på kjendis-sladder og personlige historier, kan skryte av å være tidsskriftet med den største leserskaren i USA. Et av bladets mest populære innslag er den årlig listen over de vakreste kjendisene, som nylig har blitt anvendt som et verktøy for å undersøke hvordan vår oppfatning av skjønnhet eventuelt kan ha endret seg, skriver Detroit Free Press.

I studiet, som ble publisert i Journal of the American Medical Association – Dermatology (JAMA Dermatology), avdekket forskerne betydelige forskjeller mellom listene fra 1990 og 2017 i henhold til hudfarge, alder, kjønn, rase, samt hår- og øyefarge. Funnene som ble gjort i undersøkelsen overrasket forskerne som forventet å finne flere likheter enn forskjeller mellom de to listene.

– Årets liste inkluderte flere kjendiser med mørkere hudtone, et hopp i gjennomsnittsalder fra 33-39, og et større antall av kjendiser av såkalt blandet herkomst (”mixed-race”). I motsetning til studiets hypotese viser altså undersøkelsen at et det er større variasjon av hudfarger og i alder blant personene som har blitt fremstilt som de vakreste kjendisene.

– I forhold til å kunne trekke slutninger om hvordan disse idealene har endret seg i samfunnet generelt, har studiet sine begrensninger, noe Gordon Patzer, professor ved Roosevelt Universitet er rask til å påpeke. Patzer, som har skrevet en rekke bøker om den sosiale og økonomiske effekten fysisk attraktivitet kan ha, understreker likevel at undersøkelsen er med på å vise at samfunnet endrer seg og at vi aldri før har vært mer inkluderende i hva vi synes er attraktive trekk, skriver Detroit Free Press.

Lupita Nyong’o
Foto : Stephanie Moreno
Skjønnhet – vanskelig å definere
Skjønnhet, og vår oppfatning av hva dette innebærer, er noe som opptar oss alle om enn i ulik grad. Ifølge Dr. Neelam Vashi, assisterende professor i dermatologi ved Boston Universitetet og ansvarlig for JAMA Dermatology studiet, beskriver skjønnhet som ”ikke helt objektivt og ikke helt subjektivt”. Videre sier hun:

– Det er vanskelig å definere, og det forandrer seg. I tillegg til objektive standarder for skjønnhet, har sosiale normer og de nyeste motetrendene en innvirkning på hva vi oppfatter som attraktivt.

Hun forklarer videre at oppfatninger av skjønnhet er dynamisk og ikke statisk, ettersom hva vi anser som vakkert påvirkes av endringer i samfunnet, der massemediene spesielt har stor påvirkningsmakt, skriver Detroit Free Press.

Demografien endrer seg
Forskerne ansvarlige for studiet viser til endringer i demografi som en måte å forklare utviklingen av skjønnhetsidealer. De trekker frem det faktum at det amerikanske samfunn har blitt eldre og har blitt mer mangfoldig, en trend som kommer til å fortsette.

– En rapport nylig publisert av nyhetsbyrået i CBS er med på å understreke dette. Den fremhever det voksende mangfoldet i befolkningen, og viser til at kun 22% av den såkalte ”baby boomer” generasjonen (de født mellom 1946 og 1964) består av minoriteter, i motsetning til  ”millenials” generasjonen (de født mellom 1982 og 2000) der minoriteter utgjør hele 44% av gruppen. I tillegg til dette utgjør sistnevnte generasjon 25% av USAs totale befolkning.

Til tross for at utseende fortsatt kan ha stor betydning, antyder studien utført av JAMA Dermatology at vi alle har mulighet til å blir mer komfortable i forhold til rasemangfold og aldring.