Nekter å fly uttransporteringer

Pilotene som jobber for flyselskapet Lufthansa samt datterselskapet Eurowings står for det klare flertall av hendelser der deportasjoner blir stanset.
Foto: Michel Gilliand
Flere tyske piloter nekter å delta i deportasjoner av asylsøkere som har fått avslag. På samme tid er det rekordhøye tall for antall asylsøkere som anker, og vinner, utvisningsordren mot seg.

Ifølge den tyske regjeringen har 222 planlagte utvisninger blitt stoppet av piloter. 85 av de avlyste utvisningene som fant sted mellom januar og september i år, kom fra Tysklands største flyselskap Lufthansa og dets datterselskap Eurowings. Majoriteten, det vil si 140, av de kansellerte deportasjonene utspilte seg på Frankfurt flyplass, 40 på Dusseldorf flyplass, melder Deutsche Welle.

Den sporadiske stansen av utvisninger har i noen tilfeller gått utover de kontroversielle returene av asylsøkere til Afghanistan. En sak der det fortsatt er svært delte meninger om landet, eller deler av landet, kan anses å være trygt eller ikke. Disse problematiske deportasjonene ble i flere tilfeller akkompagnert av protesterende demonstranter på takse banen.

Pilotens ansvar
Beslutningen om å nekte en passasjer på flyet faller til syvende og sist på piloten. Lufthansas talsmann Michael Lamberty forsvarer pilotene og sier at deres avgjørelser i sakene angående passasjerer som skal deporteres som oftest er basert på sikkerhetsvurderinger.

– Hvis sikkerhets-personalet på flyplassen blir gitt informasjon som indikerer at en situasjon kan eskalere i sammenheng med en deportasjon, kan de på forhånd velge å ikke slippe passasjerer om bord, uttaler Lamberty ifølge Deutsche Welle.

Verken Lufthansa eller lokale myndigheter har uttalt om pilotene handlet på etiske grunnlag, noe som går imot flyselskapenes regelverk. Til tross for dette har flere av pilotene gått ut anonymt i tyske medier og fortalt om den vanskelige etiske problemstillingen som de føler at de blir en del av når de er med på å sende avviste asylsøkere til potensielt farlige områder.

– Når en familie kommer bort til deg med små barn, vet du at du stjeler fremtiden deres, forteller en av pilotene.

Ankesaker har doblet
Av EU-landene er Tyskland hoved-destinasjonen for mange flyktninger og migranter, og i år håndterte landet flere asylsøknader enn alle 27 EU-land kombinert.

På samme tid som de mange deportasjonene har blitt stanset, har antallet asylsøkere som anker sine saker doblet fra i fjor. I en av fire saker faller slike rettsavgjørelsen i asylsøkerens favør. Ifølge den tyske kringkasteren NDR har disse søksmålene kostet  19 millioner euro, fra januar til november i år – noe som tilsvarer en økning på 7,8 millioner euro i forhold til fjoråret.

I et forsøk på å redusere antall ankesaker og få fortgang i deportasjonene, har den tyske regjeringen kommet med et forslag til et program i 2018 som vil tilby avviste asylsøkere 3000 euro som et insentiv for å akseptere utvisningen.