– Burde blitt behandlet med en gang

For første gang siden menneskestrømmen fra Russland startet har Storskog grensestasjon opplevd å ikke få inn noen potensielle asylsøkere over grensen.
Foto: Clemens Franz
Kun seks prosent av de 5439 asylsøkerne som kom fra Russland over Storskog i 2015, er blitt sendt tilbake. 
0Shares

Høsten 2015 kom 5439 asylsøkere syklende over grensa ved Storskog fra Russland. Kort tid etter endret Stortinget loven slik at asylsøkere som kommer til Norge med opphold fra et trygt tredjeland kan bli returnert fra Norge til dette landet, skriver NRK.

Etter lovendringen, som Stortinget hastebehandlet på under to uker, har bare seks prosent av de 5439 asylsøkerne blitt sendt tilbake til Russland. Russland har nektet å ta imot asylsøkerne, og de fleste får sine saker behandlet i Norge likevel.

Totalt er 918 personer som kom over Storskog uttransportert fra Norge, ifølge NRK. Det antas at mange har forlatt Norge. Noen av frykt for uttransport, men mange brukte også Norge som transittland på reisen mot andre europeiske land. Det er også en del som har fått opphold.

– Her er man brukt en masse norske skattepenger på å gjøre noe som er et slag i lufta. Dette vedtaket har fått store negative konsekvenser, og ingen positive, sier asyladvokat Brynjulf Risnes til NRK.

Risnes mener man burde ha behandlet søknadene til asylsøkerne med en gang.

Vurderes på nytt
Torsdag bestemmer Stortinget om de skal fortsette med de midlertidige asylinnstrammingene fra 105. Den gangen ble det bestemt at saken skulle vurderes på nytt etter to år.

Statssekretær for innvandrings- og integreringsministeren, Torkil Åmland, mener at Stortinget bør opprettholde lovendringen fra 2015.

– Det er prinsipielt viktig at hvis man kommer fra et trygt tredje land, skal det ikke være grunnlag for å realitetsbehandle søknaden. Da er det en åpenbar grunnløs søknad, sier Åmland.