Sosialhjelp ned blant etterkommere

Ikke flinke nok: NAV-ansatte bruker ikke tolk når det er nødvendig. Foto: http://www.flickr
Foto: Jørgen Schyberg
Mens innvandrere generelt står for hovedtyngden av sosialhjelpsutgiftene, er ikke norskfødte av foreldre med innvandrerbakgrunn en del av denne statistikken. 
0Shares

En fersk rapport fra Proba samfunnsanalyse befester posisjonen til norskfødte av foreldre med innvandringsbakgrunn som sjeldne mottakere av sosialhjelp, skriver NRK.

Mens 1,2 prosent av denne gruppen mottar sosialhjelp, er tallet 1,6 prosent for Norges befolkning uten innvandrerbakgrunn.

– Vi vet fra annen forskning at sysselsettingsandelen blant dem med innvandrerforeldre er lavere enn hos andre, og at de generelt kommer litt dårligere ut sosialt. Sånn sett er disse tallene litt oppsiktsvekkende, sier samfunnsøkonom Audun Gleinsvik.

Vil ha endringer i introduksjon
Glensvik og hans kollegaer har sett på endringene i sosialhjelp fra 2012 til i dag. Hovedtrekket er en kraftig økning på 38 prosent i sosialhjelpsutgiftene fra 2012 til 2016. Tallene viser også at innvandrere generelt står for den klare hovedtyngden av veksten. Dette gjelder altså ikke for barna til innvandrere.

Arbeids- og sosialminister Anniken Hauglie (H) mener det er utelukkende positivt at færre etterkommere av innvandrere mottar sosialhjelp. Men hun mener introduksjonsprogrammet for nyankomne innvandrere, bør endres.

– Vi kan ikke ha en ordning med så store forskjeller, og som i så liten grad bidrar til å få folk i jobb, sier Hauglie, som i lys av Proba-rapporten fremholder viktigheten av å opprettholde høy intensitet i arbeidet med å få færre sosialhjelpsmottakere.

Parkerer ikke «nave»-begrepet
Probas rapport viser også at det er en god grunn til å stille spørsmål ved den nærmest etablerte sannheten om at unge «navere» fyller opp sosialhjelpskøene.

Tallene viser nemlig at tallet på sosialhjelpsmottakere under 20 år har falt – og at veksten i aldersgruppen 20 til 24 år har vært svakere enn i andre aldersgrupper.

– At færre unge går på sosialhjelp, er svært gledelig. Høyre/Frp-regjeringen har jobbet systematisk med å løfte flere unge fra utenforskap og inn i jobb og skole, sier Hauglie, som likevel ikke vil parkere «naver» begrepet helt enda.