– Vi vil ha jobb og helsehjelp

Fagbevegelsen har lenge sympatisert med papirløse. Nå vil man konkret jobbe for at de med avslag på opphold i Norge skal kunne jobbe.
Foto: Rødt Nytt
Torsdag ettermiddag samles papirløse og deltakere fra en rekke organisasjoner foran Stortinget for å be om verdige vilkår for papirløse som mangler oppholdspapirer som gir dem rett til å være i Norge. 
0Shares

Tusenvis av papirløse har ikke grunnleggende rettigheter som vi tar for gitt i Norge i dag. Mange som ikke har rett til å jobbe lever årevis i asylmottak, er sterkt passiviserte, og har liten mulighet til å bidra til samfunnet.

– Noen overlever ved å arbeide svart, med risiko for grov utnyttelse. Noen panter flasker for å ha litt inntekt. Antallet papirløse som har levd slik i mer enn ti år, øker.  Situasjonen er uholdbar og ødeleggende både for den enkelte og for oss som samfunn. Nå må det gjøres noe med rettighetene til  denne gruppa, sier generalsekretær Henriette Westhrin i Norsk Folkehjelp til kirkensbymisjon.no.

– Norske myndigheter ekskluderer
Flere av representantene i organisasjonene som skal holde appell hevder norske myndigheter ekskluderer papirløse fra grunnleggende helsehjelp.

– Regjeringen bør nå gi papirløse som oppholder seg i Norge mulighet til reell tilgang til helsehjelp, basert på helsefaglige vurderinger, yrkesetiske retningslinjer og menneskerettslige prinsipper. Medisinsk og psykologisk behandling skal baseres på behov, ikke på oppholdsstatus, sier generalsekretær Adelheid Firing Hvambsal i Kirkens Bymisjon.

Som del av markeringen leveres de papirløses ønskeliste til stortingspolitikerne, i tillegg til å overrekke håndskrevne julekort med ønsker til norske myndigheter.

 
Foto : kirkensbymisjon.no

Her er listen over appellantene ved markeringen foran Stortinget:

– Nasim Alimoradi, styremedlem i Mennesker i limbo
– Sturla Stålsett, prest og professor ved Menighetsfakultetet i Oslo

– Olaug Bollestad, stortingsrepresentant, KrF
– Kjersti Toppe, stortingsrepresentant, Sp
– Ola Elvestuen, stortingsrepresentant, V
– Arne Viste, aktivist for papirløses rett til å jobbe
– Iren Mari Luther, Fagforbundet
– Eivind Valestrand, leder for Norsk medisinstudentforening