Er muslimer negative til jøder?

 
Foto: Grzegorz Wysocki
"Muslimer er mer negative til jøder enn resten av befolkningen", lyder overskriften i en sak i Aftenposten. I bunnen av artikkelen får vi lese at 30 prosent av nordmenn tror at muslimene tar over Europa.

I en studie fra Holocaust-senteret i Oslo sier to av tre jøder at det hender de unngår å vise sin identitet i frykt for diskriminering. Samme undersøkelse viser at muslimer opplever diskriminering oftere enn jøder, og at 30 prosent av nordmenn tror at muslimene tar over Europa. 

Jeg ble overrasket over å lese at én av tre nordmenn tror at muslimer tar over Europa. Mest fordi jeg leser dette i bunnen av en artikkel som fronter at det er muslimer som er skeptiske til jøder. Er muslimer negative til jøder, når 95 prosent av muslimene i undersøkelsen kunne godt tenke seg å ha en jødisk venn? 

Nordmenn negative til muslimer 
Nordmenns frykt for muslimer er forsåvidt forståelig når vi stadig leser overskrifter som dette. Mellomtittel i artikkelen lyder:

 “Muslimer negative til jøder” 

Journalistene i Aftenposten har prioritert å fremheve at 28 prosent av muslimer tror at verdens jøder arbeider i det skjulte for å fremme jødiske interesser, fremfor at 30 prosent av nordmenn tror at muslimer tar over Europa.

I undersøkelsen kom det også fram at en fjerdedel av nordmenn har muslimfiendtlige holdninger, nesten halvparten av befolkningen støtter påstanden om at muslimer selv har skylden for økende muslimhets og at én av fem ønsker ikke å ha en muslim som nabo eller i vennekretsen.

Muslimene som deltok i undersøkelsen hadde derimot ikke noe imot å 

Muslimer, spesielt de som går med hijab, opplever mer diskriminering enn det jøder gjør i Norge.
Foto : Flickr: askyog

ha en jøde som nærmeste nabo:

Sammenheng med Israel-Palestina konflikten
Fordommene hos muslimene i undersøkelsen er først og fremst tanker om jødenes internasjonale agenda, og har sterkt tilknyttning til Israel-Palestina konflikten. Mange muslimer støtter palestinere i konflikten, og er kritiske til Israel som okkupasjonsmakt. Dette er ikke rart siden mange av muslimene i Norge deler både språk og religion med palestinere.

Som Moe nevnte, er ikke muslimene som svarte på undersøkelsen spesielt negative til hver enkelt jøde. Faktisk var det en større prosentandel av den ikke-muslimske befolknigen, som svarte at de hadde en viss følelsesmessig motvilje mot jøder.

4,7 prosent av muslimer, mot 6,7 prosent av resten av befolkningen hadde en følelsesmessig motvilje til jøder.

Mer motvilje mot muslimer enn omvendt
HL- undersøkelsen viser også at både jøder og andre nordmenn har langt mer motvilje mot, og behov for å ta sosial distanse fra muslimer, enn det muslimer har mot jøder. Befolkningen utenom jøder og muslimer, er de som viser seg å ha størst motvilje mot både muslimer og jøder.

 Mellomtittelen kunne med andre ord like gjerne  vært Nordmenn negative til muslimer”  eller “Nordmenn har sterkere motvilje mot jøder enn det muslimer har

Om man ikke leser hele artikkelen får man inntrykk av at muslimer ikke liker jøder som personer. Artikkkelen som helhet derimot, har tatt med tilstrekkelig informasjon. Det er hva som fremheves i artikkelen jeg mener er verdt å kritisere.

Artikkelens hensikt er nok å belyse at det finnes for mye fordommer og fremmedfrykt, men ender dessverre med å bidra til fordommer og fremmedfrykt selv.